Stałe bazy mają trwałe zabudowania na pomieszczenia dla poszczególnych działów. Rodzaj budynków zależy od wielkości i charakteru bazy, warunków pracy sprzętu oraz możliwości terenowych i inwestycyjnych. Urządzenia techniczne stałej bazy nie są ograniczone warunkiem łatwości przenoszenia, lecz przede wszystkim zależą od przyjętego procesu technologicznego obsługi technicznej i naprawy sprzętu. Do stałych zadań baz taboru transportowego i sprzętu drogowego należy: 1) centralizacja potencjału maszynowego, 2) racjonalne wyposażenie budów w środki transportowe oraz w maszyny budowlane zgodnie z planem mechanizacji robót, 3) dążenie do wprowadzenia kompleksowej mechanizacji robót, 4) usprawnienie organizacji napraw, 5) centralne zaopatrzenie taboru transportowego i maszyn w części zamienne, materiały pędne i inne środki techniczne, 6) pilnowanie racjonalnego i pełnego wykorzystania taboru transportowego i maszyn, w razie potrzeby dokonywanie odpowie dnich przerzutów, 7) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji operatorów i kierowców, a w okresie martwym zatrudnianie ich do prac naprawczych w stałych warsztatach bazy. [patrz też: pokrowce samochodowe, fotelik samochodowy, foteliki samochodowe ]

Posted on 30 Jan 2018 In: Uncategorized

BAZY TRANSPORTU MECHANICZNEGO

BAZY TRANSPORTU MECHANICZNEGO. Ze względu na rozmiar robót oraz długość okresu pracy w jednym transportu mechanicznego można podzielić na trzy transportowe przenośne, czasowe, stałe. Przenośne bazy transportowe organizuje się w terenie na krótki okres czasu, kiedy należy przewieźć określoną ilość materiałów w oznaczonym krótkim czasie. Urządzenie bazy transportowej ma na celu sprawne, ekonomiczne i racjonalne wykonanie robót transportowych. W tym celu na budowie należy zgromadzić odpowiednie środki transportowe (przeważnie samochody i ciągniki) oraz zorganizować dla nich należyte warunki obsługi technicznej, zaopatrzenia parkowania i ochrony taboru. Czasowe bazy transportowe organizuje się w terenie na dłuższy okres czasu, np. na pełny sezon budowlany. W takim przypadku transport materiałów będzie wykonywany jednocześnie z ich wbudowaniem, czyli będzie stanowił jeden z elementów procesów robót. Baza transportowa w takim przypadku zwykle je st połączona z bazą maszynową, wskutek czego jest ona i większa i lepiej wyposażona. Urządzenia techniczne bazy czasowej mają charakter przenośny. Przy organizacji bazy czasowej transportowo-maszynowej buduje się lekkie (przeważnie drewniane-rozbieralne) pomieszczenia dla punktu kontrolno-technicznego, punktu technicznej obsługi z warsztatem naprawczym i małym magazynem technicznym oraz dla magazynu paliwa, olejów i smarów, a także dla stanowiska mycia sprzętu. W czasie postoju sprzęt pozostaje na otwartym miejscu bądź też buduje się dla pewnej jego części poddasza (podcienia) ułatwiające pracę, np. podczas uruchamiania lub przeglądów technicznych. Stałe bazy transportowe lub sprzętu drogowego organizuje się dla taboru transportowego lub maszynowego stale obsługującego pewne kierownictwa lub rejony budowy. [przypisy: warsztat samochodowy, przyczepy samochodowe, samochody używane toyota ]

Magazyn Floty samochodowej

Na lamach naszego magazynu prezentujemy szereg informacji zwiazanych z rynkiem flotowym samochodow w Polsce i na swiecie. Nasze publikacje kierowane sa do posiadaczy zarowno malych flot samochodowych jak i duzych firm flotowych na rynku, nie oznacza to natomiast iz droben firmy posiadajace jeden lub kilka aut firmowych.

Najnowsze wpisy

Zamiłowanie amerykanów

Amerykanie znani są na świecie z zamiłowania do rzeczy dużych. Cenią duże domy, ogrody, lubią otaczać się gromadą przyjaciół, są przywiązani do dużych porcji jedzenia. Podobną tendencję wykazują przy zakupie samochodów.  Amerykanie kochają przestrzeń, więc wybierają samochody duże, w których zmieści się rodzina lub przyjaciele, auta idealne na długie wyprawy. Amerykanie nie kupują małych samochodów, […]

Wielkosc C, zwana parametrem krzywej przejsciowej, jest równa dlugosci calkowitej krzywej przejsciowej, pomnozonej przez promien luku kolowego

Wielkość C, zwana parametrem krzywej przejściowej, jest równa długości całkowitej krzywej przejściowej, pomnożonej przez promień łuku kołowego. Określenie długości krzywej przejściowej odbywa się przy zachowaniu warunku, aby wzrost siły odśrodkowej od wielkości równej zero na prostej do pełnej wartości w łuku odbywał się stopniowo, dostatecznie łagodnie, nie wywołując nieprzyjemnych uczuć u pasażerów samochodów. Kierowca pojazdu […]

Przy projektowaniu przekrojów podluznych i ramp wedlug schematu II, ze wzgledu na podnoszenie sie osi jezdni, nie moze ona byc uwazana za niwelete

Przy projektowaniu przekrojów podłużnych i ramp według schematu II, ze względu na podnoszenie się osi jezdni, nie może ona być uważana za niweletę. Dlatego też w takich przypadkach przyjmuje się za niweletę drogi na łuku krawędź wewnętrzną jezdni. W miejscach rozpoczęcia się obustronnych ramp w takim przypadku odbywa się skok niwelety z osi drogi na […]

DevURL

Partnerzy serwisu:

Przykładowy cennik klatek bezpieczeństwa
car rent warsaw