Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Ciśnieniomierz zegarowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Ciśnieniomierz zegarowy działa w podobny sposób jak zwykły manometr z rurką Bourdona. Podczas dociskania końcówki łącznika ciśnieniomierza do wentyla otwiera się zaworek i z ogumienia przez przewód powietrze napływa do zakrzywionej rurki. Pod wpływem naporu powietrza rurka cześciowo prostuje się i przez przekładnię zębatą wychyla wskazówkę, która na wycechowanej tarczy wskazuje wysokość ciśnienia w ogumieniu. Teoria mechanizmu gąsienicowego. Prosty jezdny mechanizm gąsienicowy składa sie z koła napędowego, kola prowadzącego, dwóch kół nośnych oraz gąsienicy. Ruch gąsienicy rozpatruje sie przy następujacych założeniach; materiał gąsienicowy jest giętki ogniwa gąsienicy są nieskończenie małe, — gąsienica jest nierozciągliwa i nie zwisa, — powierzchnia drogi jest doskonale sztywna, — gąsienica porusza się bez poślizgu. Kinematyka mechanizmu gąsienicowego. Dowolny punkt gąsienicy na odcinku porusza się po łuku cykloidy. [hasła pokrewne: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.