Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Dla dróg dalekobieznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dla dróg dalekobieżnych, przeznaczonych do ruchu z dużymi szybkościami, a zwłaszcza dla dróg przeznaczonych wyłącznie do ruchu samochodowego, graniczna (praktyczna) wielkość R jest znacznie mniejsza i sięga 15 cm, a nawet 7,5 cm. W takich przypadkach wielkości promieni Ro nie wymagających krzywych przejściowych wypadają znacznie większe. Istotne znaczenie mają krzywe przejściowe dla promieni mniejszych, wymagających większych przesunięć M. W takich przypadkach przejazd samochodu z prostej w łuk bez stosowania krzywych przejściowych, z zachowaniem szybkości podstawowej, nie byłby możliwy. 9. RAMPY DROGOWE Przez pojęcie rampy drogowej rozumiemy odcinek drogi, na którym odbywa się przejście z normalnego przekroju poprzecznego drogi na prostej (dwuspadkowego) na przekrój jednospadkowy w łuku. Znamy kilka sposobów konstrukcji rampy drogowej. Rampy wykonuje się zwykle na długości krzywej przejściowej, jeżeli nie stosuje się krzywej przejściowej, ram py wykonuje się na odcinku drogi w prostej przed wjazdem na łuk. W przypadku konstrukcji rampy na odcinku krzywej przejściowej po wjeździe samochodu na krzywą działa na niego stopniowo wzrastająca siła odśrodkowa. Jednocześnie podnosi się krawędź zewnętrzna jezdni. Ponieważ początkowo działanie siły odśrodkowej, ze względu na duży promień krzywizny, jest nieznaczne, taka konstrukcja rampy jest dopuszczalna. W miarę zwiększania się działania siły odśrodkowej (zmniejszanie się promienia krzywizny) następuje dalsze podnoszenie się krawędzi zewnętrznej jezdni, które osiąga wielkość największą w łuku, tj. tam, gdzie działanie siły. [patrz też: raiffeisen leasing otomoto, mechanizm krzywkowy, wypowiedzenie umowy oc proama ]

Comments are closed.