Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Kolejnosc postepowania

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kolejność postępowania. 1) pochylenie poprzeczne poboczy doprowadza się do wielkości pochylenia jezdni przed rozpoczęciem rampy podobnie jak dla schematu 2) przez obracanie dookoła osi drogi doprowadza się zewnętrzną połowę jezdni do jednostajnego pochylenia poprzecznego o wielkości jak i pochylenie na prostej il w tym przypadku poprzecznik: o ,takim pochyleniu jednostronnym jest odległy od początku rampy o: l = b il, gdzie id jest pochyleniem podłużnym krawędzi jezdni 3) w dalszym ciągu podnosi się zewnętrzną krawędź jezdni do pochylenia poprzecznego i jednocześnie uwzględnia się poszerzenie jezdni d 4) wysokość podniesienia krawędzi zewnętrznej jezdni wynosi: H = (b + Zp + d) i. Schemat III. Układ podobny jak w poprzednim przypadku, jednak oś jezdni (co do wysokości) pozostaje bez zmian. W związku z tym podlega obniżeniu krawędź wewnętrzna jezdni. Przy konstruowaniu rampy postępowanie analogiczne jak i w poprzednim przypadku. Przy stosowaniu schematu III otrzymujemy mniejsze podniesienie krawędzi zewnętrznej jezdni, natomiast obniżenie krawędzi wewnętrznej nie jest wskazane, gdyż tworzy się zagłębienie wewnętrznej połowy jezdni ma to również wygląd nieestetyczny. [więcej w: mojsiuk otomoto, wypowiedzenie umowy oc proama druk, toyota pewne auto warszawa ]

Comments are closed.