Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Komplet wózków

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Komplet wózków składa się z wózka przedniego, zaopatrzonego w dyzel i linkę stalową do sprzęgania go z lokomotywą, oraz z wózka tylnego, połączonego linkami z wózkiem przednim. Wózek przedni powinien być oddalony 0 30 m od obsługującej lekkiej lokomotywy, np. serii SM03; odległość między obydwoma wózkami powinna wynosić 20 m. Obydwa wózki mają podobną konstrukcję. Rama wózków jest spawana z dwóch ceowników i opiera się na czterech kołach, osadzonych na przyspawanych do ramy wspornikach. Zasadniczym zespołem wózków są prowadnice rolkowe, przytwierdzone śrubami do ramy wózków. Prowadnica rolkowa składa się z dwóch rolek poziomych 3, służących do podparcia wymienianych szyn, oraz z czterech rolek pionowych. Dolne rolki 2 są rozstawione na szerokość stopki szyny, a rolki górne na szerokość główki szyny. Rolki pionowe dolne i górne zabezpieczają szynę przed wywróceniem, a ponadto pozwalają na przepuszczenie szyn z łubkami. Dla przepuszczenia szyn spawanych termitem, czyli mających nadlewy, przewidziano urządzenie rozsuwające rolki pionowe. W ten sposób unika się zakleszczania wymienianej szyny w rolkach prowadnicy. Rolki w wózku przednim są rozstawione na odległość 1500 mm, natomiast w wózku tylnym — na odległość 1900 lub 1100 mm, zależnie od tego, czy wymiana szyn odbywa się z zewnątrz toków szynowych, czy też wewnątrz toków szynowych. Wózki wymiennikowe, w zależności od liczby robotników zatrudnionych przy robotach towarzyszących (np. odkręcanie śrub stopowych), zapewniają przeciętną wymianę 0,5 do 1 km/h. Wózki wymiennikowe z prowadnicami rolkowymi zabudowanymi na wózkach ROBEL mają masę własną około 250 kg i wymiary 1000 X 1900 X X 1020 mm. 5. Wyposażenie dźwigów ukladkowych UK-25/9 do wymiany toru bezstykowego Wymianę toru bezstykowego można również przeprowadzić przy użyciu dźwigu układkowego UE-25/9, który może być wyposażony w specjalne urządzenie, np. typu PMS-71. [patrz też: auto idea otomoto, warsztat samochodowy, wektor otomoto ]

Comments are closed.