Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

KRZYWE PRZEJŚCIOWE . Warunki ruchu szybkich pojazdów drogowych w czasie przejazdu z kierunku prostego w łuk poziomy o danym promieniu są odmienne od warunków ruchu na prostej. Zasadniczym elementem powodującym tę odmienność jest tu działanie siły odśrodkowej powstającej na łuku. Działanie siły odśrodkowej jest niekorzystne ze względu na jej dążenie do przesunięcia samochodu po nawierzchni w kierunku poprzecznym do ruchu. Siła odśrodkowa jest w stosunku prostym do kwadratu szybkości pojazdu i w stosunku odwrotnym do wielkości promienia łuku. Z tego powodu w przypadku bezpośredniego wjazdu samochodu w łuk z prostej siła odśrodkowa występuje gwałtownie na początku łuku (w pełnej wielkości) i może stać się powodem katastrofy. Aby działanie siły odśrodkowej nie było działaniem gwałtownym, a powstawanie i wzrost tej siły następowały stopniowo w sposób łagodny, stosuje się konstrukcję przejścia z prostej w łuk w postaci krzywej przejści owej. Konstrukcja taka jest naturalnym zapewnieniem dla samochodu drogi krzywej, którą wykonuje on praktycznie we wszystkich warunkach ruchu. Kształt krzywej przejściowej wynika z warunków kierowania samochodem podczas przejazdu z prostej w łuk. Kierowca samochodu stopniowo skręca kierownicę wozu ruchem jednostajnym, zwiększając kąt skrętu do potrzebnej dla ruchu po łuku wielkości. Aby to osiągnąć, należy zużyć tym więcej czasu i pokonać tym większą odległość, im mniejszy jest promień łuku i im większa jest szybkość poruszania się pojazdu. [hasła pokrewne: otomoto puławy, auto idea otomoto, audi leasing konsumencki ]

Comments are closed.