Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Metoda rozprężania

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Metoda rozprężania w temperaturze otoczenia z zastosowaniem rolek jest oparta na swobodnej dylatacji szyn. Jest to metoda najprostsza, wymagająca jednak odpowiedniej temperatury otoczenia. Podgrzewanie i naciąg są mniej uzależnione od pogody — ich działanie polega na stworzeniu sztucznej dylatacji szyn za pomocą podgrzewarek szyn lub naprężaczy hydraulicznych. Wagony do przewozu długich szyn Jak wspomniano, długie szyny przeznaczone do ułożenia w torze przewozi się ze zgrzewalni na miejsce robót specjalnym pociągiem wahadłowym. Pociąg taki składa się z platform czteroosiowych i krytego wagonu ochronnego, którym przewożone są sprzęt i materiały potrzebne do wyładunku szyn (rampa przenośna, liny, chomąto, smar itp.); w wagonie tym jedzie kierownik pociągu, Obserwujący zachowanie się ładunku podczas transportu. Wagon ochronny powinien znajdować się na końcu składu i być wyposażony w urządzenia hamulcowe, umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie pociągu w razie obsuwania się szyn. Każda platforma jest wyposażona w co najmniej dwa odcinki staroużytecznych podrozjazdnic lub podkładów stalowych z wyciętymi prostokątnymi otworami na kłonice stalowe. Podkłady układa się na podłodze platformy, a w drugiej warstwie — na przekładkach drewnianych, zabezpieczających główki szyn dolnej warstwy przed uszkodzeniem. Odcinki podrozjazdnic lub podkładów powinny mieć po dwa ograniczniki ruchów poprzecznych szyn, umocowane w odległości około 10 cm od kłonic. Szyny powinny być ułożone stopkami w dół, w dwóch warstwach, po 12 do 16 szyn w warstwie, przy czym w górnej warstwie musi być mniej szyn niż w warstwie dolnej. Powierzchnia podkładów powinna być smarowana, gdyż ułatwia to przesuwanie szyn przy ich wyładowywaniu. Każda warstwa szyn musi być w pobliżu końców i pośrodku związana opaską zabezpieczającą przed rozsuwaniem się szyn w czasie transportu. Pociąg może kursować z prędkością do 70 km/h. Podczas przejazdu po łukach o promieniu mniejszym niż 400 m, łukach odwrotnych i rozjazdach prędkość jazdy powinna być ograniczona do 10 km/h. [więcej w: auto idea otomoto, warsztat samochodowy, wektor otomoto ]

Comments are closed.