Na pełny cykl przebiegu między naprawczego, np. samochodu ciężarowego składa się szereg czynności obsługi technicznej. Przykład cyklu naprawczego samochodu ciężarowego przy założonym przebiegu 64 000 km wynika że w okresie między naprawczym, tj. pomiędzy dwoma naprawami głównymi będą wykonane: 1 naprawa średnia po przebiegu 32 000 km, 4 przeglądy P.5 po przebiegu 16 000 km, 4 przeglądy P.4 po przebiegu 8000 km, 24 przeglądy P.3 po przebiegu 2000 km. Oprócz tego będą wykonane, przeglądy P.2 oraz taka ilość przeglądów podzielnych P.I, jaka wynika z podzielenia 64000 km (normy przebiegu między naprawczego) przez dzienną normę przebiegu (z uwzględnieniem czasu zużytego na wszystkie przeglądy i naprawy wyższego rzędu). Ogólne zasady gospodarki remontowej maszyn określa Instrukcja nr 30, wprowadzona zarządzeniem Przewodniczącego PKP G z 21. VIII. 1950 r., Instrukcja Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa – 69 A O organizacji planowo-te rminowych remontów zapobiegawczych Ciężkich maszyn budowlanych oraz Instrukcja o obsłudze technicznej pojazdów mechanicznych, polecona zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji z 28. IX. 1950 r. [przypisy: raiffeisen leasing otomoto, tor bezstykowy, hajmig otomoto ]