Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Na pelny cykl przebiegu miedzy naprawczego, np. samochodu ciezarowego sklada sie szereg czynnosci obslugi technicznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Na pełny cykl przebiegu między naprawczego, np. samochodu ciężarowego składa się szereg czynności obsługi technicznej. Przykład cyklu naprawczego samochodu ciężarowego przy założonym przebiegu 64 000 km wynika że w okresie między naprawczym, tj. pomiędzy dwoma naprawami głównymi będą wykonane: 1 naprawa średnia po przebiegu 32 000 km, 4 przeglądy P.5 po przebiegu 16 000 km, 4 przeglądy P.4 po przebiegu 8000 km, 24 przeglądy P.3 po przebiegu 2000 km. Oprócz tego będą wykonane, przeglądy P.2 oraz taka ilość przeglądów podzielnych P.I, jaka wynika z podzielenia 64000 km (normy przebiegu między naprawczego) przez dzienną normę przebiegu (z uwzględnieniem czasu zużytego na wszystkie przeglądy i naprawy wyższego rzędu). Ogólne zasady gospodarki remontowej maszyn określa Instrukcja nr 30, wprowadzona zarządzeniem Przewodniczącego PKP G z 21. VIII. 1950 r., Instrukcja Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa – 69 A O organizacji planowo-te rminowych remontów zapobiegawczych Ciężkich maszyn budowlanych oraz Instrukcja o obsłudze technicznej pojazdów mechanicznych, polecona zarządzeniem Ministerstwa Komunikacji z 28. IX. 1950 r. [przypisy: raiffeisen leasing otomoto, tor bezstykowy, hajmig otomoto ]

Comments are closed.