Posted on 7 Feb 2018 In: Uncategorized

ZAPLECZE TECHNICZNE TRANSPORTU

ZAPLECZE TECHNICZNE TRANSPORTU. 1. NAPRAWY PLANOWO-ZAPOBIEGAWCZE Mechaniczne środki transportowe, podobnie jak i maszyny budowlane czy też inne maszyny oraz urządzenia techniczne, podlegają zużywaniu. Przyczyny powodujące zużywanie lub też uszkodzenia elementów, zespołów, a w konsekwencji całych maszyn są następujące: 1) naturalne zużycie wskutek obracających lub posuwających się elementów maszyn, wpływów atmosferycznych, nadmiernych temperatur, 2) niewłaściwa eksploatacja i obsługa techniczna, 3) wadliwe wykonanie niektórych elementów, 4) awarie powstające z powodu:. a) złej obsługi, b) zmęczenia materiału, c) późnego wykrycia wad materiałowych lub konstrukcyjnych. Większość wyżej wymienionych przyczyn niszczenia zależna jest od obsługi maszyn (operatorów) oraz pracowników obsługi technicznej. [hasła pokrewne: fotelik samochodowy, warsztat samochodowy szczecin, otwieranie samochodu ]

Przy niewielkich robotach i w wyjątkowych przypadkach mogą być stosowane przenośne zbiorniki metalowe różnych wielkości. Zasadniczo jednak na robotach drogowych są stosowane zbiorniki podziemne murowane lub betonowane z pokryciem dachowym. W celu umożliwienia podgrzania bitumu w miarę jego zapotrzebowania bez konieczności podgrzewania całkowitej ilości znajdującej się w dane] komorze zbiornika, każda komora powinna mieć komorę podgrzewczą łączącą się z komorą zbiornika za pośrednictwem kanału przepływowego zaopatrzonego w zasuwy. Do przeładunku bitumu z, cystern do komór zbiornika mogą służyć kanały dopływowe doprowadzone do samego toru bądź też prowizoryczne rynny spustowe układane w czasie spuszczania bitumu na kozłach odpowiedniej wysokości. c. Przeróbka materiałów W obrębie Placów materiałowych występują niejednokrotnie czynności mające charakter: 1) przystosowania materiałów do potrzeb, 2) przygotowania mas nawierzchniowych, 3) prefabrykacji. Do pierwszej grupy czynności można zaliczyć: a) sortowanie materiałów, jak np. podział kruszywa na frakcje, b) oczyszczanie kruszywa przez płukanie lub odpylanie na gorąco, c) rozdrabianie materiałów kamiennych, np. kruszenie nadziarna pospółki lub tłucznia . W drugiej grupie czynności można wyróżnić: a) zestawianie gotowych mieszanek materiałów składowych mas drogowych, b) produkowanie mas bitumicznych, c) produkowanie mas betonu cementowego. Prefabrykacja polega na produkcji a) płyt kamienno-betonowych b) krawężników, c) elementów żelbetowych przepustów i małych mostów, d) wszelkiego rodzaju betonowych elementów drogowych. Wszystkie wyżej wymienione czynności mają charakter produkcji związanej z technologią budowy, a nie transportu lub składowania, niemniej jednak przy projektowaniu placu magazynowo-przeróbczego należy dokładnie zdawać sobie sprawę z tego, które spośród wymienionych czynności i w jakim rozmiarze będ wykonywane. Tylko w oparciu o powyższą analizę można racjonalnie zaprojektować plac pod względem wielkości i rozmieszczenia poszczególnych rodzajów materiałów, urządzeń przeróbczych oraz dróg transportu wewnętrznego. [hasła pokrewne: pokrowce samochodowe, Warsztat samochodowy Wrocław, fotelik samochodowy ]

Magazyn Floty samochodowej

Na lamach naszego magazynu prezentujemy szereg informacji zwiazanych z rynkiem flotowym samochodow w Polsce i na swiecie. Nasze publikacje kierowane sa do posiadaczy zarowno malych flot samochodowych jak i duzych firm flotowych na rynku, nie oznacza to natomiast iz droben firmy posiadajace jeden lub kilka aut firmowych.

Polecamy rowniez:Najnowsze wpisy

Mandaty

Wszyscy kierowcy świata zawsze zgadzają się ze sobą w pewnej jednej sprawie. Mianowicie chodzi o mandaty. Nie ma osoby, która chciałaby dostać mandat, a tym bardziej cieszyłaby się z jego otrzymania za swoje wykroczenie. Oczywiście kierowcy robią wszystko, aby mandatu nie otrzymać. Starają się jeździć nie przekraczając dozwolonej prędkości, jeżdżą przepisowo, nie rozmawiają przez telefon […]

Konkurencja w motoryzacji

Nie ulega wątpliwości, ze Stany Zjednoczone Ameryki i Europa od lat konkurują w dziedzinie motoryzacji. Jest w tej walce wiele propagandy z ciosami poniżej przysłowiowego pasa. Obie strony nie szczędzą sobie uszczypliwości i złośliwych uwag. Dotyczy to głównie relacji między klientami na forach internetowych. W Europie panuje przekonanie, że amerykańska motoryzacja to samochody -olbrzymy, które […]

Kolejnosc postepowania

Kolejność postępowania. 1) pochylenie poprzeczne poboczy doprowadza się do wielkości pochylenia jezdni przed rozpoczęciem rampy podobnie jak dla schematu 2) przez obracanie dookoła osi drogi doprowadza się zewnętrzną połowę jezdni do jednostajnego pochylenia poprzecznego o wielkości jak i pochylenie na prostej il w tym przypadku poprzecznik: o ,takim pochyleniu jednostronnym jest odległy od początku rampy […]

DevURL

Partnerzy serwisu: