Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Podczas wywierania nacisku pewna ilość oleju ulega wytłoczeniu ze zbiorniczka przez krótką rurkę na zewnątrz. Stosowane są również oliwiarki z zaworkami umieszczonymi w dziobkach. Zaworek taki otwiera się wskutek wciskania odpowiedniego przycisku wbudowanego w górnej części zbiorniczka. Z zaworkiem przycisk taki jest połączony układem dzwigni. Każdy samochód jest zwykle wyposażony w pompe powietrza służącą do napełniania dętek opon lub uzupełniania ubytków powietrza w ogumieniu bezdętkowym kół jezdnych, Stosowane są pompy ręczne lub nożne, przy czym zasada działania ich jest podobna. W cylindrycznej obudowie pompy ręcznej porusza się posuwisto-zwrotnie (w górę i w dół) skórzany tłok umocowany na końcu tłoczyska, które przechodzi przez pokrywę Obudowy i zakończone jest z drugiej strony drewnianą rączką. Od dołu do obudowy przymocowany jest Składany uchwyt do unieruchamiania pompy w położeniu pionowym, zwykle przez przyciśnięcie odchylanego ramienia uchwytu, np. stopą. Powietrze doprowadzane jest do wentyla dętki specjalnym gumowym przewodem z odpowiednią końcówką wkręcaną w obudowę pompy.
Do pompowania powietrza do ogumienia kół można wykorzystać silnik samochodu. W miejsce jednej Świecy zaplonowej wkręca sie specjalny zawór, składający się z dwóch samoczynnych zaworów, wlotowego oraz wylotowego. Podczas każdego suwu tłoka w kierunku walu korbowego z atmosfery zostaje zassana przez zawór wlotowy do wnętrza cylindra silnika pewna ilość czystego powietrza. Podczas każdego ruchu tłoka w górę powietrze zawarte w cylindrze ulega sprężeniu, a następnie wytłoczeniu przez zawór wylotowy i przewód do dętki. Płytkowy zawór wlotowy, który łączy wnętrze Cylindra z atmosferą, otwiera się już przy bardzo małej różnicy ciśnień, wskutek czego podciśnienie powstające w cylindrze podczas ruchu tłoka w dół jest niewielkie i nie wystarcza do zassania mieszanki do wnętrza cylindra. Ogumienie pompuje się podczas pracy silnika na biegu jałowym (400. ..1000 obr/min). [więcej w: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.