Podczas wywierania nacisku pewna ilość oleju ulega wytłoczeniu ze zbiorniczka przez krótką rurkę na zewnątrz. Stosowane są również oliwiarki z zaworkami umieszczonymi w dziobkach. Zaworek taki otwiera się wskutek wciskania odpowiedniego przycisku wbudowanego w górnej części zbiorniczka. Z zaworkiem przycisk taki jest połączony układem dzwigni. Każdy samochód jest zwykle wyposażony w pompe powietrza służącą do napełniania dętek opon lub uzupełniania ubytków powietrza w ogumieniu bezdętkowym kół jezdnych, Stosowane są pompy ręczne lub nożne, przy czym zasada działania ich jest podobna. W cylindrycznej obudowie pompy ręcznej porusza się posuwisto-zwrotnie (w górę i w dół) skórzany tłok umocowany na końcu tłoczyska, które przechodzi przez pokrywę Obudowy i zakończone jest z drugiej strony drewnianą rączką. Od dołu do obudowy przymocowany jest Składany uchwyt do unieruchamiania pompy w położeniu pionowym, zwykle przez przyciśnięcie odchylanego ramienia uchwytu, np. stopą. Powietrze doprowadzane jest do wentyla dętki specjalnym gumowym przewodem z odpowiednią końcówką wkręcaną w obudowę pompy.
Do pompowania powietrza do ogumienia kół można wykorzystać silnik samochodu. W miejsce jednej Świecy zaplonowej wkręca sie specjalny zawór, składający się z dwóch samoczynnych zaworów, wlotowego oraz wylotowego. Podczas każdego suwu tłoka w kierunku walu korbowego z atmosfery zostaje zassana przez zawór wlotowy do wnętrza cylindra silnika pewna ilość czystego powietrza. Podczas każdego ruchu tłoka w górę powietrze zawarte w cylindrze ulega sprężeniu, a następnie wytłoczeniu przez zawór wylotowy i przewód do dętki. Płytkowy zawór wlotowy, który łączy wnętrze Cylindra z atmosferą, otwiera się już przy bardzo małej różnicy ciśnień, wskutek czego podciśnienie powstające w cylindrze podczas ruchu tłoka w dół jest niewielkie i nie wystarcza do zassania mieszanki do wnętrza cylindra. Ogumienie pompuje się podczas pracy silnika na biegu jałowym (400. ..1000 obr/min). [więcej w: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]