Posted on 7 Jan 2018 In: Uncategorized

Walcowa zwolnica zewnętrzna

Walcowa zwolnica zewnętrzna jest to prosta przekładnia zębata, złożona z dwóch kół walcowych o uzębieniu zewnętrznym, z których małe odbiera napęd od półosi napędowej i przekazuje na duże koło połączone na stałe z piastą kola pędnego. Walcowe zwolnice zewnętrzne są najprostsze konstrukcyjnie i najtańsze, lecz zarazem i najmniej dogodne konstrukcyjnie, głównie z uwagi na duże zapotrzebowanie miejsca oraz trudności w zapewnianiu prawidłowego ułożyskowania kół zębatych. Walcowa zwolnica wewnętrzna jest to przekładnia zębata złożona z dwóch kół walcowych — małego, napędzającego o uzębieniu zewnętrznym oraz dużego, napędzanego o uzębieniu wewnętrznym. Wykonanie takie zmniejsza wydatnie zapotrzebowanie miejsca, ale nie eliminuje trudności w łożyskowaniu kół zębatych zwolnicy. Planetarna zwolnica zewnętrzna jest to prosta przekładnia planetarna, wbudowana w piaście kola pędnego od strony zewnętrznej. Koło pierścieniowe przekładni planetarnej jest na stałe połączone z półosią napędowa, koszyk satelitów z piastą kola pędnego, a koło słoneczne trwa w bezruchu, dzięki osadzeniu na końcu pochwy mostu na pędowego. Podczas obracania się półosi napędowej koło pierścieniowe zmusza satelity do obiegania wokół nieruchomego kola słonecznego i przekręcania swego koszyka wraz z piastą kola pędnego w ślad za półosią, lecz wolniej. Planetarna zwolnica zewnętrzna jest najmniej kłopotliwa pod względem zapotrzebowania miejsca, przy czym z uwagi na pełną równowagę obciążeń w przekładni planetarnej brak dodatkowych problemów z ułożyskowaniem piasty kola pędnego. Pewną niedogodnością planetarnej zwolnicy zewnętrznej jest natomiast możliwość uzyskiwania umiarkowanych tylko przełożeń zwalniających, w zakresie . . . 2,0, a w praktyce 1,4 . . 1,8. Planetarna zwolnica wewnętrzna jest to prosta przekładnia planetarna, wbudowana w piaście kola pędnego od strony wewnętrznej. Koło słoneczne przekładni planetarnej jest na stale połączone z półosią napędowa, koszyk satelitów — z piastą kola pędnego, a kolo pierścieniowe trwa w bezruchu, dzięki osadzeniu pomiędzy członami pochwy mostu napędowego. Podczas obracania się półosi napędowej koło słoneczne zmusza satelity do obiegania po wewnętrznym wieńcu zębatym nieruchomego koła pierścieniowego i przekrecania swego koszyka wraz z piasta koła pędnego w ślad za półosią, lecz znacznie wolniej.[patrz też: NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH, samochody, samochody dostawcze ]

Posted on 7 Jan 2018 In: Uncategorized

Moment obrotowy

Ciągnik zakręca wskutek hamowania obieganego kola zębatego w podwójnym mechanizmie różnicowym; mechanizm kierowniczy ze sprzęgłami bocznymi i mechanizmem różnicowym; w czasie ruchu ciągnika po prostej sprzęgła boczne są włączone, a sprzęgło ryglujące wyłączone; moment obrotowy jest przekazywany wtedy z przekładni stożkowej poprzez wał na boczne sprzęgła, przekładnie (ił,) i na półosie Al i Ae; w celu zakręcenia w bok wyłącza się sprzęgło od strony obieganej ; jeżeli opory ruchu ciągnika są duże, po wyłączeniu sprzęgła strony obieganej włącza się sprzęgło ryglujące; ponieważ przełożenie i jest większe niż przełożenie io, prędkości kątowe półosi obieganej odpowiednio maleją; stosunek prędkości kątowych półosi w razie braku poślizgu ryglującego określa najmniejszy promień skrętu ciągnika ; półosiach hamulce sa zwolnione, a hamulce b—b zaciśnięte; podczas zakręcania hamulec a przyhamowuje półoś obiegana, a hamulec b zwalnia obudowę przekładni planetarnej strony obieganej ; mechanizm kierowniczy z podwójnym układem planetarnym zapewnia prostoliniowy ruch ciągnika albo w razie włączenia sprzęgieł i zwolnienia hamulców, albo w przypadku wyłączenia sprzęgieł i zahamowania obudów przekładni planetarnych, przy czym ciągnik porusza się ze zmniejszoną predkością; ciągnik zakręca wskutek zahamowania półosi obieganej oraz całkowitego wyłączenia sprzęgła i zwolnienia hamulca przekladni planetarnej po stronie obieganej oraz albo włączenia sprzęgła półosi obiegającej i zwolnienia przekładni i zahamowania obudowy przekładni planetarnej po stronie obiegającej ; w okresie wyłączenia sprzęgieł i zwolnienia hamulców (ruch prostoliniowy) skret o dużym promieniu krzywizny uzyskuje sie przez zahamowanie obudowy przekładni planetarnej półosi obieganej oraz wyłączenie sprzęgła tej półosi. Mechanizm kierowniczy ze sprzeglami bocznymi zapewnia stałość prostoliniowego ruchu ciągnika, podobnie jak mechanizmy z układami planetarnymi, które łączą sztywno podczas jazdy na wprost obie gąsienice ciągnika. Wadą sprzęgieł bocznych jest konieczność okresowej ich regulacji, w miarę zużywania się okładzin. Ponieważ na dużych promieniach skrętu sprzęgła boczne pracuja z poślizgiem, zużycie tarcz sprzegiel jest stosunkowo intensywne. [hasła pokrewne: NAPRAWA SZYB SAMOCHODOWYCH, samochody, samochody dostawcze ]

Magazyn Floty samochodowej

Na lamach naszego magazynu prezentujemy szereg informacji zwiazanych z rynkiem flotowym samochodow w Polsce i na swiecie. Nasze publikacje kierowane sa do posiadaczy zarowno malych flot samochodowych jak i duzych firm flotowych na rynku, nie oznacza to natomiast iz droben firmy posiadajace jeden lub kilka aut firmowych.

Polecamy rowniez:Najnowsze wpisy

Walcowa zwolnica zewnętrzna

Walcowa zwolnica zewnętrzna jest to prosta przekładnia zębata, złożona z dwóch kół walcowych o uzębieniu zewnętrznym, z których małe odbiera napęd od półosi napędowej i przekazuje na duże koło połączone na stałe z piastą kola pędnego. Walcowe zwolnice zewnętrzne są najprostsze konstrukcyjnie i najtańsze, lecz zarazem i najmniej dogodne konstrukcyjnie, głównie z uwagi na duże […]

Zapalniczka

Zapalniczka ma zbiorniczek wypełniony watą, w którym mieści sie zapas benzyny. Od góry zbiorniczek ten zamknięty jest tzw. zapałką, czyli metalową pałeczką zakończoną ostrym końcem i zaopatrzoną w knot bawełniany. Podczas wyjmowania metalowa pałeczka trze o czoło kamienia, identycznego jak kamienie używane w zapalniczkach kieszonkowych i wskutek iskrzenia knot zapala się otwartym płomieniem. Narzędzia podręczne […]

Wycieraczki elektryczne

Przed uszkodzeniem, np. w razie zablokowania piór lub przymarznięcia ich wycieraków do szyby, zabezpiecza wycieraczkę swoiste sprzęgło pomiędzy ośkami piór a dźwigniarni. W razie przeciążenia sprzęgło takie rozłącza się i unieruchomione pióro nie blokuje mechanizmu wycieraczki. Podobne wycieraczki elektryczne są stosowane w licznych samochodach europejskich i niektórych amerykańskich. Cichobieżność wycieraczki zapewnia przeważnie ślimak ze stali […]

DevURL

Partnerzy serwisu: