Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Samozakleszczający się mechanizm różnicowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Samozakleszczający sie mechanizm różnicowy wyróżnia się zastosowaniem dwóch sprzęgieł jednokierunkowych, po jednym do ryglowania każdej z półosi. Półosie zakończone są tarczami o zewnętrznych obrzeżach zaopatrzonych we wnęki na rolki. Obie tarcze mieszczą sie wewnatrz bębna połączonego na stale z kołem. We wnękach tarcz znajdują się rolki, które podczas obracania sie bębna zakleszczają się między bębnami z kola talerzowego na tarcze, więc i półosie. Samozakleszczający się mechanizm różnicowy, w odróżnieniu od innych, pozwala na obracanie się jednej lub dwu półosi z niezależnymi od siebie prędkościami przewyższającymi prędkość obrotową koła talerzowego, choć prędkość obrotowa wału napędowego nie ulega zmianie. Suma algebraiczna prędkości obrotowych obu kół może być więcej niż dwa razy większa niż prędkość obrotowa koła talerzowego. Do zalet samozakleszczajacych sie mechanizmów różnicowych należy zaliczyć: zdolność przenoszenia przez półosie maksymalnego (ze względu na przyczepność kół) momentu napędowego, podczas prostoliniowego ruchu samochodu oraz wysoką sprawność mechaniczną. Istotne wady samozakleszczających się mechanizmów różnicowych to: skomplikowana budowa i związane z tym trudności technologiczne produkcji oraz szybkie zużywanie sie sprzęgieł jednokierunkowych. Półosie napędowe Półoś służy do przenoszenia momentu obrotowego od koła koronowego mechanizmu różnicowego na piastę koła pędnego, a więc wbrew powszechnie stosowanej nazwie jest typowym wałem napędowym. Koła koronowe mechanizmu różnicowego są najczęściej osadzone przesuwnie za pośrednictwem wielowypustów na końcach półosi. Niekiedy koła korono. we są wyfrezowane na końcach półosi. Z piastą koła pędnego półoś jest związana albo poprzez odpowiednio ukształtowany kołnierz, albo za pośrednictwem wpustów, wielowypustów lub klinów. Półosie sztywnego mostu napędowego mogą być wykonane jako obciążone, częściowo obciążone lub nieobciążone — odpowiednio do tego, czy półoś podlega w pełni lub częściowo obciążeniom działającym na koło pędne (wynikacym z ciężaru pojazdu, bocznego znoszenia koła oraz momentów reakcyjnych podczas hamowania lub rozpędzania pojazdu), czy też przenosi jedynie moment obrotowy. [więcej w: samochody poleasingowe rawa mazowiecka, otomoto puławy, rooader ]

Comments are closed.