Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

SERPENTYNY

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

SERPENTYNY . Serpentyny (zakola) powstają w terenach górskich o silnie pochylonych zboczach, nienadających się do umieszczenia trasy drogowej w pochyleniach dopuszczalnych, W takich przypadkach w celu osiągnięcia dopuszczalnych pochyleń podłużnych niwelety projektuje się rozwinięcie trasy drogowej na zboczach, jednocześnie stosując minimalne dopuszczalne promienie łuków poziomych i największe dopuszczalne pochylenia niwelety. Przypadki stosowania serpentyn są stosunkowo rzadkie, gdyż samo ich stosowanie wskazuje na bardzo trudny teren, wymagający kosztownych robót i umocnień skarp. Jako najbardziej charakterystyczne elementy serpentyn należy wymienić: 1) małe promienie łuków, 2) duże przechyłki poprzeczne nawierzchni w łukach, 3) duże poszerzenie nawierzchni, 4) największe dopuszczalne pochylenia podłużne. Małe promienie łuków, bezpośrednie przejścia z krzywej do krzywej, znaczne wielkości pochyleń niwelety powodują, że przejazd przez serpent ynę jest utrudniony i odbywa się ze zwiększonymi oporami ruchu. Z tego też powodu stosowanie serpentyn jest ograniczone do przypadków przymusowych, gdy innego rozwiązania nie ma. [przypisy: wypowiedzenie umowy oc proama, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko biała ]

Comments are closed.