Stałe bazy mają trwałe zabudowania na pomieszczenia dla poszczególnych działów. Rodzaj budynków zależy od wielkości i charakteru bazy, warunków pracy sprzętu oraz możliwości terenowych i inwestycyjnych. Urządzenia techniczne stałej bazy nie są ograniczone warunkiem łatwości przenoszenia, lecz przede wszystkim zależą od przyjętego procesu technologicznego obsługi technicznej i naprawy sprzętu. Do stałych zadań baz taboru transportowego i sprzętu drogowego należy: 1) centralizacja potencjału maszynowego, 2) racjonalne wyposażenie budów w środki transportowe oraz w maszyny budowlane zgodnie z planem mechanizacji robót, 3) dążenie do wprowadzenia kompleksowej mechanizacji robót, 4) usprawnienie organizacji napraw, 5) centralne zaopatrzenie taboru transportowego i maszyn w części zamienne, materiały pędne i inne środki techniczne, 6) pilnowanie racjonalnego i pełnego wykorzystania taboru transportowego i maszyn, w razie potrzeby dokonywanie odpowie dnich przerzutów, 7) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji operatorów i kierowców, a w okresie martwym zatrudnianie ich do prac naprawczych w stałych warsztatach bazy. [patrz też: auto idea otomoto, wypowiedzenie umowy oc proama, tor bezstykowy ]