Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Urządzenia i sprzęt do budowy toru bezstykowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Ogólna charakterystyka sprzętu do budowy i utrzymania toru bezstykowego. Budowa i utrzymanie toru bezstykowego wymagają użycia specjalnych urządzeń i sprzętu do przewozu, wyładunku i układania długich odcinków szyn w torze, spawania tych szyn oraz do właściwego utrzymania już ułożonego toru bezstykowego. Szyny przeznaczone do ułożenia w torze bezstykowym są zgrzewane w zgrzewalniach w odcinki długości 240 lub 420 m, a następnie dowożone specjalnym składem platform bezpośrednio na miejsce wymiany. Zdarza się również, że długie szyny są najpierw gromadzone na stacjach graniczących ze szlakiem, na którym będzie odbywała się wymiana na tor bezstykowy; wówczas na miejsce robót trzeba szyny przewieźć specjalnymi wózkami, rozstawionymi co 15 m. Odzyskane podczas wymiany szyny mogą być ładowane na platformy ładowarkami szyn typu ŁSz po wyjęciu z nich łubków lub zbierane z łubkami specjalnym składem platform. Wymiana toru starego na tor bezstykowy jest prowadzona przy użyciu specjalnych wózków wymiennikowych. Czynność ta może być również wykonywana przez inne maszyny, wyposażone w specjalne oprzyrządowanie. Jakość ułożonego toru w dużym stopniu zależy od właściwego połączenia długich szyn W tor bezstykowy. Dobre rezultaty zapewnia spawanie końców szyn termitem. Spawanie termitem jest ciągle doskonalone, dzięki czemu osiąga się coraz większą wytrzymałość spawów. Jednakże łączenie odcinków szyn tą metodą jest mało wydajne, dlatego dąży się do wprowadzenia maszyn z podwieszanymi głowicami do zgrzewania szyn w torze. W czasie eksploatacji w torze bezstykowym powstają ogniska naprężeń cieplnych, które w określonych warunkach mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Aby temu zapobiec, przeprowadza się regulację napięcia toru bezstykowego, którą można wykonać przez: — uniesienie szyn na specjalnych rolkach i uderzanie w szyny młotami drewnianymi lub wibratorami (podobny wynik można uzyskać przejeżdżając ciężką drezyną lub wózkiem motorowym); — ogrzewanie uprzednio przygotowanych szyn palnikami gazowymi do temperatury przytwierdzania, a następnie natychmiastowe przytwierdzenie szyny do podkładów; naciąganie szyny urządzeniami hydraulicznymi do stanu dłużenia jak w temperaturze przytwierdzenia i przymocowanie szyny. [więcej w: auto idea otomoto, warsztat samochodowy, wektor otomoto ]

Comments are closed.