WARSZTATY DO NAPRAW MASZYN. Zmechanizowane roboty drogowe bezwzględnie powinny być wyposażone w warsztat mechaniczno-naprawczy. Podstawowym zadaniem tego rodzaju warsztatów jest wykonanie robót konserwacyjnych oraz napraw bieżących (a czasami nawet i średnich) wszelkich maszyn, środków transportowych oraz urządzeń technicznych znajdujących się na budowie. W robotach tych czynny udział powinni brać kierowcy maszyn i operator oraz ich pomocnicy. Typ warsztatu, jego wielkość oraz rodzaj i stopień wyposażenia zależy od rozmiarów budowy, stopnia jej mechanizacji oraz odległości budowy od ośrodków, w których są większe warsztaty mechaniczne. Warsztaty organizowane dla celów drogowych mogą być przewoźne i półstałe, przeznaczone do pracy w ciągu jednego lub kilku sezonów budowlanych. Na budowach niewielkich o małym stopniu zmechanizowania, na których place budowy są często przenoszone, najbardziej właściwe są warsztaty przewoźne, które można sz ybko dostarczyć na budowę bez konieczności montażu budynków i urządzeń. Przewoźne – warsztaty samochodowe są zmontowane na przyczepach przewożonych za pomocą samochodów lub ciągników. O wiele wygodniejsze, lecz mniej racjonalne (ze względów na małe wykorzystanie siły pociągowej) są warsztaty zmontowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Większe warsztaty przewoźne mogą się składać z samochodu warsztatowego oraz 1 – 3 przyczep przekształconych na warsztat. W takim przypadku w jednym członie zespołu warsztatowego może być urządzona obróbka wiórowe, w drugim obróbka termiczna, w trzecim ślusarnia, w czwartym kuźnia i spawalnia. Warsztaty przenośne – półstałe urządza się w prowizorycznych rozbieralnych barakach o odpowiedniej powierzchni użytecznej. Podział warsztatu na działy oraz wyposażenie w urządzenia i narzędzie warsztatowe zależą od rozmiaru przewidzianych robót. [przypisy: raiffeisen leasing otomoto, mechanizm krzywkowy, hajmig otomoto ]