Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

WARSZTATY DO NAPRAW MASZYN

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

WARSZTATY DO NAPRAW MASZYN. Zmechanizowane roboty drogowe bezwzględnie powinny być wyposażone w warsztat mechaniczno-naprawczy. Podstawowym zadaniem tego rodzaju warsztatów jest wykonanie robót konserwacyjnych oraz napraw bieżących (a czasami nawet i średnich) wszelkich maszyn, środków transportowych oraz urządzeń technicznych znajdujących się na budowie. W robotach tych czynny udział powinni brać kierowcy maszyn i operator oraz ich pomocnicy. Typ warsztatu, jego wielkość oraz rodzaj i stopień wyposażenia zależy od rozmiarów budowy, stopnia jej mechanizacji oraz odległości budowy od ośrodków, w których są większe warsztaty mechaniczne. Warsztaty organizowane dla celów drogowych mogą być przewoźne i półstałe, przeznaczone do pracy w ciągu jednego lub kilku sezonów budowlanych. Na budowach niewielkich o małym stopniu zmechanizowania, na których place budowy są często przenoszone, najbardziej właściwe są warsztaty przewoźne, które można sz ybko dostarczyć na budowę bez konieczności montażu budynków i urządzeń. Przewoźne – warsztaty samochodowe są zmontowane na przyczepach przewożonych za pomocą samochodów lub ciągników. O wiele wygodniejsze, lecz mniej racjonalne (ze względów na małe wykorzystanie siły pociągowej) są warsztaty zmontowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Większe warsztaty przewoźne mogą się składać z samochodu warsztatowego oraz 1 – 3 przyczep przekształconych na warsztat. W takim przypadku w jednym członie zespołu warsztatowego może być urządzona obróbka wiórowe, w drugim obróbka termiczna, w trzecim ślusarnia, w czwartym kuźnia i spawalnia. Warsztaty przenośne – półstałe urządza się w prowizorycznych rozbieralnych barakach o odpowiedniej powierzchni użytecznej. Podział warsztatu na działy oraz wyposażenie w urządzenia i narzędzie warsztatowe zależą od rozmiaru przewidzianych robót. [przypisy: raiffeisen leasing otomoto, mechanizm krzywkowy, hajmig otomoto ]

Comments are closed.