Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Wielkosc ramienia, dlugosc wycieraka i

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wielkość ramienia, długość wycieraka i miejsce zamocowania pióra wycieraczki dobiera się w taki sposób, aby zapewnić kierowcy widzialność na boki pod katem minimum ± 300 względem kierunku ruchu i pod kątem co najmniej 150 w dół od poziomu. 792 — Płuczki i deflektory Płuczka. Coraz szerzej stosowane są zwłaszcza w Europie Zachodniej oraz w USA, urządzenia zmywające błoto, pył i inne zanieczyszczenia z szyb przednich. Urządzenia takie, zwane płuczkami, działają według różnych zasad i mają rozmaite wykonania. Najprostsza płuczka składa się ze zbiornika wody połączonego przewodem z pompą uruchamianą ręcznie (rys. 79-15) lub nożnie, która poprzez umieszczony w zakończeniu przewodu rozpylacz (prądowniczkę) tło czy strumień wody wytryskujący następnie na szybę przednią. Rozpylacz ma kalibrowany otworek. Dawka wytryskującej jednorazowo wody jest stosunkowo ściśle regulowana przez pompę. Przeważnie płuczka współpracuje z wycieraczką (patrz rys. 79-20) w taki sposób, że naj pierw szyba zostaje zlana wodą, a następnie pióro wycieraczki wodę tę zgarnia. Płuczka ręczna ma najczęściej przeponową pompę zasysającą wodę podczas wyciągania gałki napinającej sprężynę (rys. 79-16). Z chwila zwolnienia gałki sprężyna rozpręża się i odkształcając przeponę wytłacza daw. kę wody zawartą w pompie przez rozpylacz. Płuczka nożna ma najczęściej pompę z miechem gumowym (rys. 79-17), który napełnia sie wodą ze zbiornika podczas wciskania stopa przycisku napinającego sprężynę.
Płuczka nadciśnieniowa (rys. 79-18) działa dzięki zasilaniu sprężonym powietrzem (ze sprężarki lub układu hamulcowego). Wskutek wciśnięcia przycisku sprežone powietrze napływa do siłownika, którego tłok wykonuje suw roboczy napinając sprężynę pompy i powodując tym samym napełnienie gumowego miecha wodą. Zwolnienie przycisku po. ciąga za sobą odcięcie dopływu sprężonego powietrza i otwarcie połączenia pomiędzy cylindrem siłownika i atmosferą
Płuczka podciśnieniowa (rys. 79-19) działa identycznie jak nadciśnieniowa, z tą tylko różnicą, że jej siłownik uruchamia pompę wskutek wysysania powietrza z cylindra do rury ssącej pracującego silnika.[patrz też: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.