Graniczny kąt pochylenia nawierzchni (z lim), na której może stać nie przewracając się ciagnik gąsienicowy bez zawieszonych narzedzi, określa zależność: łg (a — Ck)/h. Graniczne położenie równowagi ciągnika stojącego na pochylości stanowi położenie, w którym pionowa poprzeczna płaszczyzna przeprowadzona przez środek ciężkości przechodzi przez tylne krawędzie nośnych powierzchni gąsienic. Graniczny kąt pochylenia obliczyć można z zależności łg lim (CP — a)/l, gdzie: odległość przednich krawędzi nośnych powierzchni gąsienic od płaszczyzny prostopadłej do nawierzchni drogi, przechodzącej przez geometryczną oś obrotu kół napędowych. Podlużna równowaga ciągnika gąsienicowego z narzędziami zawieszonymi w położeniu transportowym jest zachowana, jeżeli kąt pochylenia drogi nie przekracza wartości granicznej łg lim. Współrzędna środka ciężkości x charakteryzuje rozkład normalnych reakcji podloża na powierzchnie nośne gąsienic. Środek nacisków przy równomiernym obciążeniu gąsienicy powinien leżeć pośrodku nośnej powierzchni gąsienic. Warunek ten jest w przybliżeniu spełniony, jeżeli środek ciężkości ciągnika leży bliżej przedniej części ciągnika, czyli a > L. Wskutek zmiany warunków pracy ciągnika obciążenie gąsienic staje sie nierównomierne. Dąży się do równomiernego rozłożenia nacisków na całej nośnej powierzchni gąsienic w najczęściej spotykanych warunkach pracy ciągnika. Jeżeli naciski jednostkowe zmieniają się liniowo wzdłuż powierzchni nośnej gąsienic, wykres tych nacisków przyjmuje postać trapezu W takim przypadku naciski jednostkowe na krawędziach nośnych gąsienic qp i określić można z zależności
gdzie: qo — średnie obciążenie na jednostkę długości nośnej powierzchni obu gąsienic. [hasła pokrewne: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]