Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zakola zwrotne mogą być stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak również jako tarcze zwrotne dla terenów płaskich. Konstrukcję zakola zwrotnego. Zakola takie mogą być stosowane do samochodów o różnych wymiarach skrajni, przy-czym promienie R zewnętrznej krawędzi jezdni dla pociągu z jedną przyczepą wahają się (zależnie od wymiarów kursujących samochodów od 8,50 do 11,50 , a dla pociągu o dwóch przyczepach od 11 do 16,50 m . Uwagi do stosowania zakoli zwrotnych są następujące. Ruch pojazdów samochodowych na zakolach zwrotnych odbywa się z najmniejszą możliwą szybkością. Szerokość jezdni w łuku zakola jest poszerzona odpowiednio do potrzeb umieszczenia danego pojazdu. Dla krawędzi zewnętrznej jezdni wskazane jest stosowanie krzywych przejściowych przy przejściu z prostej w łuk. Przechyłka jezdni w łuku jest skonstruowana w ten sposób, że oś drogi odpowiada jej niwelecie, krawędź zewnętrzna jezdni jest w s tosunku do osi podniesiona, a krawędź wewnętrzna – obniżona. Wielkość przechyłki powinna odpowiadać szybkości ruchu i nie przekraczać 0,10. Największe pochylenie podłużne dla krawędzi zewnętrznej jezdni nie powinno przekraczać wielkości takiego samego pochylenia na przylegających odcinkach prostych. Prócz tego, dla pochylenia podłużnego w łuku zakola należy stosować w sposób normalny obniżenie wielkości pochylenia ze względu na łuk. Serpentyny projektowane dla tras dróg górskich w trudnych terenach powinny zapewniać ruch pojazdów samochodowych w obu kierunkach (mijanie się pojazdów), zakola stosowane, jako place obrotowe dla samochodów mogą być projektowane dla ruchu jednokierunkowego. [hasła pokrewne: tor bezstykowy dla dzieci, wypowiedzenie umowy oc proama, tor bezstykowy ]

Comments are closed.