Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

BAZY TRANSPORTU MECHANICZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

BAZY TRANSPORTU MECHANICZNEGO. Ze względu na rozmiar robót oraz długość okresu pracy w jednym transportu mechanicznego można podzielić na trzy transportowe przenośne, czasowe, stałe. Przenośne bazy transportowe organizuje się w terenie na krótki okres czasu, kiedy należy przewieźć określoną ilość materiałów w oznaczonym krótkim czasie. Urządzenie bazy transportowej ma na celu sprawne, ekonomiczne i racjonalne wykonanie robót transportowych. W tym celu na budowie należy zgromadzić odpowiednie środki transportowe (przeważnie samochody i ciągniki) oraz zorganizować dla nich należyte warunki obsługi technicznej, zaopatrzenia parkowania i ochrony taboru. Czasowe bazy transportowe organizuje się w terenie na dłuższy okres czasu, np. na pełny sezon budowlany. W takim przypadku transport materiałów będzie wykonywany jednocześnie z ich wbudowaniem, czyli będzie stanowił jeden z elementów procesów robót. Baza transportowa w takim przypadku zwykle je st połączona z bazą maszynową, wskutek czego jest ona i większa i lepiej wyposażona. Urządzenia techniczne bazy czasowej mają charakter przenośny. Przy organizacji bazy czasowej transportowo-maszynowej buduje się lekkie (przeważnie drewniane-rozbieralne) pomieszczenia dla punktu kontrolno-technicznego, punktu technicznej obsługi z warsztatem naprawczym i małym magazynem technicznym oraz dla magazynu paliwa, olejów i smarów, a także dla stanowiska mycia sprzętu. W czasie postoju sprzęt pozostaje na otwartym miejscu bądź też buduje się dla pewnej jego części poddasza (podcienia) ułatwiające pracę, np. podczas uruchamiania lub przeglądów technicznych. Stałe bazy transportowe lub sprzętu drogowego organizuje się dla taboru transportowego lub maszynowego stale obsługującego pewne kierownictwa lub rejony budowy. [przypisy: mechanizm krzywkowy, wektor otomoto, patola otomoto ]

Comments are closed.