Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Dozator

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Dozator jest zawieszony na wieszakach, przegubowo połączonych z dźwigniami, które są zaklinowane na wale, wbudowanym w łożyskach ścian zsypu. Dozator opuszcza się w zasadzie pod wpływem własnego ciężaru, po zdjęciu haków transportowych z ramy podwozia. Podnoszenie lub opuszczanie (wyjątkowo) odbywa się za pomocą dwóch skrajnych siłowników pneumatycznych, pracujących niezależnie od siebie. Tłoczysko g siłownika jest połączone z wałem dozatora dźwignią, z którą współpracuje wieszak, przegubowo połączony z dźwignią.
Dźwignia ta jest zakończona wskaźnikiem, znajdującym się w szczelinie tablicy dozowania. Położenie wskaźnika reguluje się pokrętłem śruby regulacyjnej. Obracając pokrętło przemieszczamy wskaźnik od położenia najwyższego (transportowego) do położenia najniższego (13 mm poniżej główki szyny), umożliwiając odpowiednie opuszczanie się dozatora. Po wyładowaniu tłucznia dozator należy podnieść siłownikami pneumatycznymi, a wskaźnik przesunąć pokrętłem w górne (transportowe) położenie. Wyładunek podsypki może nastąpić dopiero po otwarciu wszystkich albo tylko wewnętrznych lub zewnętrznych klap, które w położeniu zamkniętym są oparte na wsporniczkach wygarbionych belek dozatora. Otwarcie klap, po opuszczeniu dozatora, lub zamykanie klap odbywa się za pomocą jednego z dwóch środkowych siłowników pneumatycznych. Siłowniki robocze dwustronnego działania są zawieszone na wspornikach ściany czołowej pudła wagonu. Siłowniki są zasilane ze zbiornika o pojemności 720 1, napełnianego w czasie postoju pociągu z przewodu hamulcowego lokomotywy, po przełączeniu zaworów powietrznych z sieci hamulcowej na sieć roboczą. Jednorazowe napełnienie zbiornika, zawsze przed wyładunkiem podsypki, do ciśnienia 0,55 NIN/m2 (5,5 at) wystarcza do przeprowadzenia niezbędnych operacji podczas otwarcia, a następnie zamknięcia klap i podniesienia dozatora. Zawory sterujące instalacji pneumatycznej są umieszczone z obu stron wagonu i uruchamiane indywidualnie dźwigniami znajdującymi się w tablicy rozdzielczej. [przypisy: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.