Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

GRAFICZNE METODY PORÓWNANIA WARIANTÓW TECHNICZNYCH TRAS DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

GRAFICZNE METODY PORÓWNANIA WARIANTÓW TECHNICZNYCH TRAS DROGOWYCH . l. METODA PORÓWNANIA PERSPEKTYWY Ocena wariantów projektu trasy drogowej dla przypadków projektowania dróg przeznaczonych do szybkiego ruchu pojazdów samochodowych, nie zawsze może poprzestać na zwykłych metodach techniczno-ekonomicznego porównania. Wymagania natury ruchowej dostosowania trasy drogowej do warunków widoczności, pozwalających na szybki ruch, oraz dostosowania trasy do otaczającego terenu i krajobrazu zmuszają do szukania innych jeszcze kryteriów oceny. Do takich kryteriów należy sporządzanie rysunków perspektywicznych odcinków trasy drogowej, wymagających bardziej dokładnego opracowania. Ocenę projektu drogowego na podstawie rysunków perspektywicznych zastosowano po raz pierwszy przy budowie autostrad, gdzie stosowano rysunki perspektywiczne odcinków dróg w skażonej skali. Budowa perspektywicznego obrazu dla odcinka drogi w skali nieskażonej okazała się nie do zastosowan ia ze względu na dużą głębię optyczną obrazu i ze względu na niewielkie różnice wysokości terenu i robót ziemnych drogi. W tym przypadku zlewają się promienie stosowane do budowy obrazu perspektywicznego i sam obraz nie oddaje potrzebnych szczegółów. [przypisy: vb leasing aukcje, renault wektor bielsko, mojsiuk otomoto ]

Comments are closed.