Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Graniczny kat poprzecznej pochyłości

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Granicznym położeniem równowagi poprzecznej ciągnika jest położenie, w którym pionowa przeprowadzona przez środek ciężkości przechodzi przez dolną boczna krawędź gąsienicy. Jeżeli przednia podpora kadłuba ciągnika jest przegubowa, to jego poprzeczne pochylenie wywoluje dodatkowe przesunięcie środka ciężkości ciągnika o odległość e, uwzględnioną w przytoczonych wzorach. Podczas zakręcania ciągnika siła odśrodkowa Pc zmniejsza dopuszczalne pochylenie boczne, z którym ciągnik może jeszcze pracować. Krytyczny kat poprzecznego pochylenia jest to największy kąt poprzecznego pochylenia, przy którym zachowany jest jeszcze podany warunek równowagi; napędzane części sprzęgieł bocznych są wyposażone w mechanizmy hamulcowe; napęd doprowadza się do napędowego wału mostu przez przekładnię stożkową; w czasie ruchu ciągnika po prostej sprzęgła boczne są włączone, a hamulce zluzowane, wskutek czego prędkości kątowe półosi są jednakowe; w celu zakręcenia w bok wyłącza się wewnętrzne sprzęgło boczne, wskutek czego cala moc napędowa przekazywana jest na kolo napędowe zewnętrzne, tzw. kolo obiegające, które obraca się z większą prędkością kątową niż kolo wewnętrzne (zwane kołem obiegowym), w wyniku czego ciągnik zakręca w kierunku kola obieganego; skuteczność działania mechanizmu zwiększyć można hamując dodatkowo kolo obiegane; — mechanizm kierowniczy z prostym mechanizmem różnicowym; napęd doprowadzany jest do obudowy Zwykłego mechanizmu różnicowego za pomocą przekładni stożkowej i przekazywany na koła napędzające gąsienice prze z półosie i przekładnie boczne (zwolnice); na półosiach osadzone są mechanizmy hamulcowe ; ciągnik zakręca wskutek hamowania osi z obieganym kołem zębatym; — mechanizm kierowniczy z podwójnym mechanizmem różnicowym; mechanizmy hamulcowe osadzone sa na piastach kół zębatych zazębionych z dodatkowymi satelitami ; [przypisy: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.