Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Instalacje impulsowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Istotną niedogodnością w razie stosowania półautomatycznych lub automatycznych instalacji centralnego smarowania o nieregularnym działaniu (zwłaszcza uruchamianych wskutek zmian temperatury rury wydechowej silnika lub zmian podciśnienia w rurze ssącej) jest trudność uzyskania dostatecznie wysokiego ciśnienia tłoczenia oleju. Ponadto tego rodzaju instalacje impulsowe są dość delikatne i trudne do regulacji. Zwykłe instalacje centralnego smarowania System VOGEL jest stosowany od około 30 lat w samochodach DAIMLER-BENZ. Układ składa się z pompy ze zbiornikiem oleju, rozdzielaczy i przewodów z końcówkami łączącymi. Pompa ze zbiornikiem jest przymocowana do ściany przedniej nadwozia samochodu. Pompę uruchamia kierowca za pomocą pedału, np. co każde 100 km. Zbiornik zależnie od typu samochodu zawiera 250. . . .1000 cm2 oleju. Zapas oleju w zbiorniku uzupełnia się przez zaopatrzony w filtr siatkowy króciec wlewowy, zakryty pokrywką. Zbiornik oleju jest połączony z cylindrem pompy przez zawór kulkowy, utrzymujący się w stanie otwarcia pod ciężarem statycznym oleju znajdującego się w zbiorniku. Dzięki temu cylinder niepracującej pompy jest stale całkowicie wypełniony olejem. Wskutek nacisku trzpienia nurnik pompy przesuwa się i w cylindrze powstaje nadciśnienie. Powoduje to zamknięcie się zaworka kulkowego, który odcina cylinder pompy od zbiornika. Od tej chwili olej jest wytłaczany przez odsłoniety otwór wylotowy do przewodu głównego. Jeżeli pompa nie pracuje, otwór wylotowy jest zakryty przez nakładkę gumową na nurniku pompy. Nurnik jest uszczelniony za pomocą dławika, który zapobiega wydostawaniu sie oleju na zewnątrz. Pompa tłoczy olej pod ciśnieniem 35. . .40 kG/cm2 przez przewód główny do jednego lub kilku rozdzielaczy dozujących, zasilanych równolegle. Stosowane są rozdzielacze dwu-, trzy-, cztero- lub sześciokomorowe — obsługujące odpowiednio dwa, trzy, cztery lub sześć punktów smarowania. Rozdzielacz ma korpus z otworem doprowadzającym i układem odpowiednich otworów wyjściowych. Do korpusu są przykręcone dozujące komory powietrzne. [podobne: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.