Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Krzywe przejsciowe dla dróg przeznaczonych do ruchu szybkiego zazwyczaj sa stosowane jako rampy drogowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Krzywe przejściowe dla dróg przeznaczonych do ruchu szybkiego zazwyczaj są stosowane jako rampy drogowe. W takim przypadku łuk o dozwolonym promieniu R jest nieco krótszy niż łuk teoretyczny (obliczony jakby krzywej przejściowej nie było), ponieważ część łuku kołowego zajmuje krzywa przejściowa. W przypadkach wyjątkowych łuk kołowy całkowicie ginie i zostaje zastąpiony przez dwie styczne do siebie krzywe przejściowe. Dla tego przypadku przechyłka jednostronna w łuku znika w całej swej wielkości, osiągając ją tylko w punkcie środkowym krzywizny. 8. ZAKRES STOSOWANIA KRZYWYCH PRZEJŚCIOWYCH Krzywe przejściowe powinny być stosowane do wszystkich dróg, na których mamy do czynienia z ruchem samochodowym o znacznych szybkościach, a więc do wszystkich dróg klasy technicznej I, II, III i IV (w terenie płaskim) w przypadkach stosowania promieni łuków poziomych na tych drogach, wymagających stosowania krzywych przejściowych. Jest to więc ważne dla ws zystkich dróg, do których zastosowano takie wielkości promieni R, dla których przyspieszenie siły odśrodkowej przekracza przy jętą wielkość k = 0,5 – 1,0 m/sek. Graniczną wielkość promienia łuku kołowego, dla którego nie jest wymagane stosowanie krzywych przejściowych, obliczymy z warunku wielkości przyspieszenia bocznego na łuku kołowym. [przypisy: wypowiedzenie umowy oc proama druk, wektor otomoto, audi leasing konsumencki ]

Comments are closed.