Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Naprawa srednia obejmuje naprawe lub wymiane pewnej ilosci waznych czesci maszyny (zespolu), które ulegly zuzyciu naprawa ta jest polaczona z czesciowym demontazem maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Naprawa średnia obejmuje naprawę lub wymianę pewnej ilości ważnych części maszyny (zespołu), które uległy zużyciu naprawa ta jest połączona z częściowym demontażem maszyny. Naprawa średnia wymaga wyłączenia maszyny z eksploatacji na dłuższy okres trwania naprawy, wykonuje się ją w polowych warsztatach naprawczych bądź też w stałych zakładach naprawczych znajdujących się zwykle poza terenem budowy. Jeżeli zakład naprawczy znajduje się poza terenem budowy, to w miejscu pracy maszyny wymontowuje się uszkodzone zespoły maszyny, przewozi się je do warsztatu naprawczego, a po ich naprawieniu wmontowuje się z powrotem do maszyny w miejscu jej postoju. Naprawa główna polega na naprawie i wymianie zużytych ważnych zespołów, poszczególnych części i elementów maszyny. Ten rodzaj naprawy podwyższa i zbliża do wartości pierwotnej przydatność maszyny pod względem użytkowania. Naprawa główna wymaga wycofania maszyny z użytkowania na cały okr es trwania naprawy i może być wykonywana przez specjalnie do tego rodzaju robót przystosowane mechaniczne warsztaty naprawcze. Naprawa przeciw awaryjna jest to każda naprawa nieplanowa, która została wykonana wskutek uprzedniego zauważenia niedokładności lub nienormalności przy użytkowaniu maszyny. Naprawa awaryjna jest to każda naprawa nieplanowa którą należy niezwłocznie wykonać w celu przywrócenia ciągłości użytkowania maszyny. Zarówno naprawa przeciwawaryjna, jak i awaryjna jest wykonywana w warsztatach naprawczych. Niezależnie od powyższych określeń technicznych poszczególnych rodzajów napraw są stosowane kryteria finansowe, tj. wyrażające się stosunkiem kosztów naprawy do pierwotnej wartości maszyny. Koszt naprawy w procentach wartości nowej maszyny określenie naprawy. W systemie napraw planowo-zapobiegawczych każda maszyna ma ustalony cykl naprawczy, tj. okres czasu wyrażający się ilością godzin pracy lub przebytych kilometrów pomi dzy głównymi (kapitalnymi) naprawami. Na cykl naprawczy składa się pewna ilość napraw średnich, a w okresie między naprawami średnimi wykonuje sie pewną ilość napraw bieżących. [więcej w: hajmig otomoto, renault wektor bielsko, szybcy i wściekli 3 cda ]

Comments are closed.