Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Smarowniczki ciśnieniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Okresowe smarowanie zespołów i mechanizmów samochodu za pomocą indywidualnych smarowniczek ciśnieniowych jest dość pracochłonne i uciążliwe, ze względu na: duża liczbę miejsc wymagających okresowego uzupełniania zapasu smaru (w nowoczesnym dużym samochodzie ciężarowym liczba punktów smarowania w podwoziu wynosi około 60 lub nawet więcej), — trudny dostęp do większości punktów smarowania, — konieczność stosowania specjalnych smarownic lub nawet doprowadzania samochodu do stacji obsługi dysponującej urządzeniami specjalnymi. Dalsze niedogodności indywidualnego smarowania poszczególnych punktów to konieczność czasowego wyłączenia samochodu z eksploatacji na okres smarowania oraz duże na zasadzie rezonatora akustycznego, przy czym jako rezonator szeregowy wykorzystuje się zwykle korpus filtru powietrza. Ze względu na słabą intensywność źródła dźwięku zwykle wystarcza pojedynczy rezonator szeregowy, możliwie zbliżony kształtem do kuli. Dźwięki szczątkowe, wzmacniane wskutek rezonansu w rurze ssącej, są tłumione przez akustyczny filtr bocznikowy (rura z otworami). Wydzielone tłumiki szmerów ssania wychodzą ostatnio z użycia. Wymienione czynniki uzasadniają celowość stosowania instalacji centralnego smarowania, której działanie polega na okresowym doprowadzaniu potrzebnych ilości oleju ze specjalnego zbiornika do poszczególnych miejsc smarowania w podwoziu. Często instalacja centralnego smarowania pracuje podczas ruchu pojazdu całkowicie samoczynnie, dzięki czemu wyeliminowane zostają przestoje samochodu konieczne w razie smarowania indywidualnego. Instalacje centralnego smarowania są wprawdzie na ogól dość kosztowne, lecz szybko amortyzują się z uwagi na znaczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia nakładów na obsługę. Głównym podzespołem każdego układu centralnego smarowania jest pompa, która okresowo wtłacza olej pod odpowiednim ciśnieniem do przewodów prowadzących do poszczególnych punktów smarowania. Najczęściej stosowane Są pompy tłokowe lub n utnikowe. [przypisy: auto idea otomoto, warsztat samochodowy, wektor otomoto ]

Comments are closed.