Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Olej naplywa do przestrzeni pomiedzy

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Olej napływa do przestrzeni pomiędzy nurnikiem głównym a nurnikiem pomocniczym w okresie, kiedy nurnik główny przesuwa się w sąsiedztwie lewego położenia skrajnego. Pod naciskiem krzywki nurnik przesuwa sie w prawo wykonując suw roboczy. Skoro nurnik pomocniczy oprze się o gniazdo, dalszy ruch nurnika głównego w prawo powoduje wytłaczanie oleju i cylindra pompy poprzez zawór kulkowy i kanał w ramieniu rozdzielczym, a następnie przez zawór odcinający do przewodu prowadzącego do punktu smarowania. Ramię rozdzielcze obracając się umożliwia po kolei dopływ oleju do każdego przewodu. Zawory odcinające zapobiegają spadkowi ciśnienia oleju w przewodach w okresach czasu, kiedy ramie rozdzielcze zasila inne przewody. Podczas następnego półobrotu kola krzywkowego nurniki przesuwaja się w lewo pod działaniem sprężyn. Jednocześnie rolka osadzona mimośrodowo na wale koła krzywkowego odchyla widełki, do których zamocowana jest zapadka, przesuwająca kolo zapadkowe połączone z ramieniem rozdzielczym. W ten sposób ramie rozdzielcze zostaje przesunięte do otworu kolejnej końcówki przewodu i zasila następny punkt smarowania. Koło zapadkowe ma tyle zębów, ile jest otworów końcówek w głowicy. Przed cofnięciem sie ramienia rozdzielczego podczas ruchu zapadki w tył, zabezpiecza druga zapadka pomocnicza, umocowana do ramienia rozdzielczego i zazębiajaca się z kołem zapadkowym umocowanym do głowicy. Pompa instalacji MULTIPOINT odmierza jednakowe dawki oleju. Ramię rozdzielcze obraca się zawsze w jednym kierunku, niezależnie od tego, jaki jest kierunek obrotu wałka napędowego. W ramieniu rozdzielczym wbudowany jest zawór ciśnieniowy oleju, który otwiera sic, jeżeli w którymkolwiek przewodzie prowadzącym do punktu smarowania ciśnienie oleju przekracza około 140 kG/cm2. Wielkość tłoczonych dawek oleju reguluje się przez zwiększanie lub zmniejszanie objętości przestrzeni pomiędzy nurnikiem głównym i pomocniczym. Osiąga sie to zmieniając skok nurnika pomocniczego przez przekręcanie mimośrodowego opornika, który ogranicza skok talerzyka połączonego z nurnikiem pomocniczym. [przypisy: samochody poleasingowe rawa mazowiecka, otomoto puławy, rooader ]

Comments are closed.