Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Pochylenie wewnetrznej strony jezdni nie zmienia sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pochylenie wewnętrznej strony jezdni nie zmienia się. Kolejność postępowania jest następująca: 1) na pewnym odcinku przed rozpoczęciem rampy podnosi się zewnętrzne pobocze do pochylenia takiego, jak i pochylenie jezdni (na wysokośći) podniesienie krawędzi pobocza wykonuje się na krótkim odcinku przez zastosowanie pochylenia podłużnego 0,01 -7- 0,07, 2) krawędź zewnętrzna korony drogi zostaje podniesiona do wysokości h2 przez zastosowanie pochylenia podłużnego id w tym przypadku odbywa się obrót zewnętrznej połowy jezdni naokoło jej osi 3) tyczy się rampę w ten sposób, że dzieli się jej długość na kilka części i ustala w tych punktach przekroje poprzeczne drogi l) dzieli się rampę na n części (zazwyczaj 5). Dla podanego przykładu pochylenie poprzeczne na luku jest równe pochyleniu poprzecznemu na prostej. Jeżeli łuk wymaga poszerzenia, które zwykle wykonuje się po stronie wewnętrznej, to pobocze wewnętrzne sprowadza się (jak i pobocze zewnętrzne) do pochylenia takiego jak jezdnia. Schemat II. Przechyłka na łuku ma pochylenie większe od normalnego pochylenia poprzecznego jezdni na prostej. Krawędź wewnętrzna jezdni pozostaje na dotychczasowej wysokości. [patrz też: vb leasing aukcje, mojsiuk otomoto, patola otomoto ]

Comments are closed.