Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Pociąg do przewozu przęseł torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Pociąg do przewozu przęseł torowych składa się z lokomotywy, wagonu ochronnego, odpowiedniej liczby kompletów wózków i platformy z hamulcem ręcznym, umożliwiającym zatrzymanie — w razie wypadku — oderwanej części pociągu. Masa własna platformy z hamulcem ręcznym jest dobierana dla danej linii w zależności od wymaganego ciężaru hamującego i przeważnie wynosi 25 000 kg brutto. Liczba kompletów wózków w składzie jest uzależniona od liczby przewożonych przęseł, tj. od dziennego przerobu pociągu zmechanizowanego. Pakiet przęseł 30-metrowych przewozi się na zespole wózków, złożonym z dwóch wózków z ławą pokrętną oraz z jednego wózka z ławą przesuwną. Wózki z ławą pokrętną podpierają pakiet z Obu końców (po 1,9 m), natomiast wózek z ławą przesuwną — pośrodku pakietu. Wózki są połączone normalnymi sprzęgami zderzakami. Ponieważ zderzaki wózków są obniżone do wysokości 700 mm od główki szyny, przeto do ich połączenia z wagonem ochronnym i wagonem z hamulcem ręcznym używa sie dwóch wózków ochronnych, wyposażonych z jednej strony w zderzaki obniżone, a z drugiej — w zderzaki umieszczone na normalnej wysokości. Wózek z ławą pokrętną umożliwia swobodne obracanie się ładunku w płaszczyźnie poziomej dzięki ułożyskowaniu ławy na czopie, wbudowanym w ramę wózka. Zestawy kołowe wózka są sztywno połączone, czyli miedzy prowadnicami łożysk a maźnicami nie ma luzów. Wagony samowyładowcze. Materiały podsypkowe powinny być przewożone w wagonach zapewniających łatwy i szybki rozładunek. Do tego celu są stosowane wagony samowyładowcze, które w zależności od budowy dzielą się na: — wagony z bocznymi klapami wyładunkowymi (talboty); wagony lejowe z dolnym wysypem (hoppery); wagony z dolnymi klapami wyładunkowymi; — wagony z przechylnym dnem lub pudłem.[patrz też: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.