Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Posts Tagged ‘audi leasing konsumencki’

KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

KRZYWE PRZEJŚCIOWE . Warunki ruchu szybkich pojazdów drogowych w czasie przejazdu z kierunku prostego w łuk poziomy o danym promieniu są odmienne od warunków ruchu na prostej. Zasadniczym elementem powodującym tę odmienność jest tu działanie siły odśrodkowej powstającej na łuku. Działanie siły odśrodkowej jest niekorzystne ze względu na jej dążenie do przesunięcia samochodu po nawierzchni w kierunku poprzecznym do ruchu. Siła odśrodkowa jest w stosunku prostym do kwadratu szybkości pojazdu i w stosunku odwrotnym do wielkości promienia łuku. Read the rest of this entry »

Comments Off on KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posts Tagged ‘audi leasing konsumencki’

KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dostatecznie dużo czasu wymaga się dla stopniowego, łagodnego obrotu kierownicy o pewien kąt dostatecznie duża odległość pozwala na stopniowe wzrastanie krzywizny, po której porusza się pojazd, aż zostanie osiągnięta krzywizna łuku o danym promieniu R. Gdyby te warunki nie zostały spełnione, powstanie siły odśrodkowej pasażer pojazdu odczuje jako gwałtowne uderzenie w kierunku poprzecznym do ruchu w momencie wjazdu na łuk. Na długości krzywej przejściowej odbywa się łagodna zmiana krzywizny od O na odcinku prostym trasy do w punkcie styczności krzywej przejściowej do łuku R o promieniu R. Rozważania takie pozwolą określić teoretyczną drogę samochodu, którą wykreślimy, jako pewną linię krzywą. Ze względu na różnice w prowadzeniu samochodów przez różnych kierowców zamiast takiej linii otrzymamy pas nawierzchni, na którym drogi przejazdu poszczególnych samochodów mają odchylenia od krzywej teoretycznej o 30 – 50 cm w obie strony. Read the rest of this entry »

Comments Off on KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posts Tagged ‘audi leasing konsumencki’

KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Krzywe przejściowe dla dróg przeznaczonych do ruchu szybkiego zazwyczaj są stosowane jako rampy drogowe. W takim przypadku łuk o dozwolonym promieniu R jest nieco krótszy niż łuk teoretyczny (obliczony jakby krzywej przejściowej nie było), ponieważ część łuku kołowego zajmuje krzywa przejściowa. W przypadkach wyjątkowych łuk kołowy całkowicie ginie i zostaje zastąpiony przez dwie styczne do siebie krzywe przejściowe. Dla tego przypadku przechyłka jednostronna w łuku znika w całej swej wielkości, osiągając ją tylko w punkcie środkowym krzywizny. 8. Read the rest of this entry »

Comments Off on KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posts Tagged ‘audi leasing konsumencki’

KRZYWE PRZEJSCIOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W tym przypadku nie będzie prostej między końcem jednego łuku i początkiem następnego. Jest to możliwe dla dwóch krzywych o tej samej przechyłce. Krzywizna, która powstała w ten sposób, nazywa się krzywą koszową. Jeżeli dwa łuki kołowe łączą się ze sobą bezpośrednio bez wstawki prostej, to krzywe takie nazywamy połączonymi. Gdyby krzywe kołow miały przechyłki różne, nie moglibyśmy ich konstruować jako połączone, ponieważ przejście od jednej przechyłki do drugiej wymaga pewnego odstępu. Read the rest of this entry »

Comments Off on KRZYWE PRZEJSCIOWE

Next Entries »