Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Posts Tagged ‘mojsiuk otomoto’

Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zakola zwrotne mogą być stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak również jako tarcze zwrotne dla terenów płaskich. Konstrukcję zakola zwrotnego. Zakola takie mogą być stosowane do samochodów o różnych wymiarach skrajni, przy-czym promienie R zewnętrznej krawędzi jezdni dla pociągu z jedną przyczepą wahają się (zależnie od wymiarów kursujących samochodów od 8,50 do 11,50 , a dla pociągu o dwóch przyczepach od 11 do 16,50 m . Uwagi do stosowania zakoli zwrotnych są następujące. Ruch pojazdów samochodowych na zakolach zwrotnych odbywa się z najmniejszą możliwą szybkością. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posts Tagged ‘mojsiuk otomoto’

Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

GRAFICZNE METODY PORÓWNANIA WARIANTÓW TECHNICZNYCH TRAS DROGOWYCH . l. METODA PORÓWNANIA PERSPEKTYWY Ocena wariantów projektu trasy drogowej dla przypadków projektowania dróg przeznaczonych do szybkiego ruchu pojazdów samochodowych, nie zawsze może poprzestać na zwykłych metodach techniczno-ekonomicznego porównania. Wymagania natury ruchowej dostosowania trasy drogowej do warunków widoczności, pozwalających na szybki ruch, oraz dostosowania trasy do otaczającego terenu i krajobrazu zmuszają do szukania innych jeszcze kryteriów oceny. Do takich kryteriów należy sporządzanie rysunków perspektywicznych odcinków trasy drogowej, wymagających bardziej dokładnego opracowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posts Tagged ‘mojsiuk otomoto’

Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W zakres konserwacji wchodzą, następujące czynności. a) utrzymywanie taboru i maszyn w czystości, b) sprawdzanie sprawności najważniejszych mechanizmów, c) smarowanie, d) kontrolowanie ciśnienia w oponach, e) sprawdzanie stanu wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Czynności te przeważnie wykonuje kierowca lub operator z pomocnikiem. Przegląd okresowy jest to kontrola stanu określonych części maszyny w celu sprawdzenia, czy znajdują się one w stanie nieprzekroczonego dopuszczalnego zużycia i stwierdzenia potrzeby bezzwłocznego usunięcia zauważonych usterek. Czynności te wykonuje kierowca lub operator, bądź też pracownicy ruchomej stacji obsługi albo polowego warsztatu naprawczego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Zakola zwrotne moga byc stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak równiez jako tarcze zwrotne dla terenów plaskich

Next Entries »