Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Podczas wywierania nacisku pewna ilość oleju ulega wytłoczeniu ze zbiorniczka przez krótką rurkę na zewnątrz. Stosowane są również oliwiarki z zaworkami umieszczonymi w dziobkach. Zaworek taki otwiera się wskutek wciskania odpowiedniego przycisku wbudowanego w górnej części zbiorniczka. Z zaworkiem przycisk taki jest połączony układem dzwigni. Każdy samochód jest zwykle wyposażony w pompe powietrza służącą do napełniania dętek opon lub uzupełniania ubytków powietrza w ogumieniu bezdętkowym kół jezdnych, Stosowane są pompy ręczne lub nożne, przy czym zasada działania ich jest podobna. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Każda smarownica składa się ze zbiornika na smar oraz pompy tłoczącej smar pod stosunkowo wysokim ciśnieniem. Pompa tłocząca smarownicy ręcznej uruchamiana jest przez naciskanie ręką na dźwignię lub przez obracanie uchwytu. Ciśnienie wtłaczania smaru do smarowniczki wynosi zwykle 100. . .300 kG/cm2. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na wałku osadzone jest kółko zębate zazębione z zębatką naciętą na pionowej kolumnie podnośnika. Kolumna podnośnika prowadzona jest w korpusie i podczas obracania korbką w jedną stronę wysuwa się w górę, a w trakcie obracania w drugą stronę opada w dół. Przed przypadkowym osunięciem się w dół, np. wskutek obciążenia wynikającego z ciężaru samochodu, kolumnę zabezpiecza zwykle grzechotka — zapadka ryglujaca wałek bezpośrednio po przekręceniu go o pewien kąt. Zapadkowy podnośnik mechaniczny zaopatrzony jest w specjalny rygiel nastawny, pozwalający na zmienianie kierunku ruchu stopki (z podnoszenia na opuszczanie lub odwrotnie), podczas gdy dźwignia porusza sie stale w jednakowy sposób. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Zapalniczka ma zbiorniczek wypełniony watą, w którym mieści sie zapas benzyny. Od góry zbiorniczek ten zamknięty jest tzw. zapałką, czyli metalową pałeczką zakończoną ostrym końcem i zaopatrzoną w knot bawełniany. Podczas wyjmowania metalowa pałeczka trze o czoło kamienia, identycznego jak kamienie używane w zapalniczkach kieszonkowych i wskutek iskrzenia knot zapala się otwartym płomieniem. Narzędzia podręczne Każdy samochód jest wyposażony przez wytwórnie w odpowiednio dobrany zestaw narzędzi i przyborów podręcznych, niezbędnych do obsługi samochodu, wykonywania drobnych napraw oraz zabiegów regulacyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Podczas prowadzenia samochodu kierowca nie powinien zapalać papierosów zapałkami, ponieważ czynność ta wymaga użycia obu rąk, a wiec wypuszczenia na chwile koła kierownicy. Ponadto błysk zapalającej sie zapałki rozprasza uwagę kierowcy. Z tego względu współczesne samochody, zwłaszcza szybkie pojazdy osobowe, wyposaża się w zapalniczki elektryczne. Zapalniczka elektryczna odznacza się zwykle stosunkowo bardzo prostym wykonaniem. Zasadniczą jej część stanowi grzejnik elektryczny w postaci spirali z drutu oporowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Jeżeli ruch ciągnika jest niejednostajny, wówczas trzeba uwzględniać następujące siły: siły działające na ciągnik gąsienicowy w razie jego podłużnego pochylenia — ciężar ciągnika zastąpiony przez wypadkową G działająca w środku ciężkości ciągnika, — siły bezwładności poszczególnych części ciągnika zastąpione przez ich wypadkową Pb działającą w środku cieżkości ciągnika i skierowaną w kierunku przeciwnym do kierunku przyspieszenia, — siła uciągu ciągnika Pu na zaczepie, działająca w umownym punkcie przecięcia linii działania siły uciągu z prostą prostopadłą do nawierzchni drogi, przechodzącą przez oś geometryczną kół napędowych, — reakcja podłoża XI, skierowana zgodnie z ruchem ciągnika — siła pędząca, — równoległa do nawierzchni drogi składowa XP czołowego oporu gąsienicy, — prostopadła do nawierzchni drogi reakcja Y przyłożona w środku nacisku. Podczas niejednostajnego ruchu ciągnika siła napędowa jest równa: Pk Pu + Pb + G + P]. podczas jednostajnego ruchu ciągnika (V — const) na drodze poziomej (z = O) człon (Pb G • sin 7) jest równy zero, a więc siła napędowa jest wtedy równa sile uciągu na zaczepie i sile oporów toczenia ciągnika. Siłę oporów toczenia ciągnika gąsienicowego podczas ruchu jednostajnego określa się doświadczalnie. W obliczeniach stosuje się wzór empiryczny Pr — j • G• cosa, gdzie f współczynnik oporów toczenia, którego przeciętne wartości podano w poniższym zestawieniu: Podłużna równowaga ciągnika gąsienicowego jest zachowana, jeżeli wspólrzędna środka nacisku x jest większa niż odłegłošć Ck krawędzi nośnej nawierzchni gąsienic od plaszczyzny prostopadlej do nawierzchni dro gi, przechodzącej przez geometryczną og obrotu kół napedowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Pozioma składowa XP oporu czołowego gąsienicy i reakcja podłoża x k dają w sumie wypadkową (XR•XP), skierowaną zgodnie z kierunkiem ruchu ciągnika, zwaną siłą pędzącą. Wielkość tej siły nie zależy od kąta nachylenia napędowego i czołowego odcinka gąsienicy. Moc przekazywana ciągnikowi wskutek poślizgu gąsienic (V < VI) jest równa (x k — XP) V (teoretycznie byłaby równa (Xk — XP). Strata mocy spowodowana poślizgiem gąsienic jest równa Xii (vt — V). Moc zużywana na toczenie gąsienicy jest równa XP V. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Ciśnieniomierz zegarowy działa w podobny sposób jak zwykły manometr z rurką Bourdona. Podczas dociskania końcówki łącznika ciśnieniomierza do wentyla otwiera się zaworek i z ogumienia przez przewód powietrze napływa do zakrzywionej rurki. Pod wpływem naporu powietrza rurka cześciowo prostuje się i przez przekładnię zębatą wychyla wskazówkę, która na wycechowanej tarczy wskazuje wysokość ciśnienia w ogumieniu. Teoria mechanizmu gąsienicowego. Prosty jezdny mechanizm gąsienicowy składa sie z koła napędowego, kola prowadzącego, dwóch kół nośnych oraz gąsienicy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Ponieważ ciśnienie sprężania jest stosunkowo wysokie, podczas pompowania trzeba sprawdzać stale ciśnienie w ogumieniu. Pompowanie dętki opony 7,50 —20 do ciśnienia 3,5 kG/cm2 trwa około 12 minut. Samochody ciężarowe często wyposaża się w mechaniczne pompy do pompowania ogumienia. Sa to zwykle jednocylindrowe sprężarki najprostszej konstrukcji (np. z grzybkowym zaworem ssącym i kulkowym zaworem tłoczącym) napędzane mechanicznie przez przekładnie zębate. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

Posts Tagged ‘renault wektor’

Oliwiarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

W układzie niezależnego zawieszenia kół tylnego mostu napędowego samochodu stosuje się zwykle półosie napędowe jednoprzegubowe lub dwuprzegubowe, zwykle w postaci wałków napędowych. Swego rodzaju wyjątkiem jest łamany tylny most napędowy samochodu TATRA 1 11, w którym dzięki specjalnej konstrukcji wahliwie osadzone półosie nie mają w ogóle przegubów Natomiast w przednich mostach napędowych, ze względu na konieczność zapewnienia swobody skręcania w bok kół kierowanych, stosuje sle zwykle półosie dwuprzegubowe, przy czym od strony kół wbudowuje sie z reguły przeguby homokinetyczne. Zwolnica kola pędnego jest to dodatkowa przekładnia, która zwiększa w stałym stosunku moment obrotowy oddawany z półosi napędowej na piastę koła pędnego. Zwolnica taka spełnia podobne zadania jak przekładnia główna, lecz różni się od niej miejscem wbudowania. Każde koło pędne mostu napędowego wyposaża się w oddzielną zwolnice. Read the rest of this entry »

Comments Off on Oliwiarki

« Previous Entries Next Entries »