Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Posts Tagged ‘tor bezstykowy’

Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off on Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posts Tagged ‘tor bezstykowy’

Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zakola zwrotne mogą być stosowane w bardzo trudnych warunkach drogowych dla dróg górskich jak również jako tarcze zwrotne dla terenów płaskich. Konstrukcję zakola zwrotnego. Zakola takie mogą być stosowane do samochodów o różnych wymiarach skrajni, przy-czym promienie R zewnętrznej krawędzi jezdni dla pociągu z jedną przyczepą wahają się (zależnie od wymiarów kursujących samochodów od 8,50 do 11,50 , a dla pociągu o dwóch przyczepach od 11 do 16,50 m . Uwagi do stosowania zakoli zwrotnych są następujące. Ruch pojazdów samochodowych na zakolach zwrotnych odbywa się z najmniejszą możliwą szybkością. Read the rest of this entry »

Comments Off on Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posts Tagged ‘tor bezstykowy’

Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Warunki pracy pojazdów mechanicznych i maszyn w budownictwie drogowym są specjalnie ciężkie z powodu pracy bez względu na warunki atmosferyczne, przeważnie w kurzu i po złych drogach komunikacyjnych, co w konsekwencji powoduje niejednokrotne przekraczanie granic obciążeń poszczególnych elementów lub zespołów i przedwczesne zużycie maszyn. Przez należytą eksploatację maszyn i ścisłe przestrzeganie zasad remontów planowo-zapobiegawczych żywot maszyn można znacznie przedłużyć, zmniejszając W ten sposób koszty ich eksploatacji, napraw i zakupów. Na kierowców lub operatorów maszyn należy dobierać pracowników o pełnych kwalifikacjach technicznych, mających dostateczne doświadczenie w obsłudze maszyn oraz w pracy warsztatowej, a niezależnie od tego znajomość technologii wykonywanych robót. Podstawową zasadą przeprowadzania napraw planowo-zapobiegawczych jest sprawdzanie oraz doprowadzanie środka transportu do stanu używalności i sprawności ust alonego warunkami technicznymi, przez naprawę lub naprawę i wymianę części składowych maszyny. Wszelkie te czynności wchodzące w zakres gospodarki remontowej są nazywane obsługą techniczną. Read the rest of this entry »

Comments Off on Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posts Tagged ‘tor bezstykowy’

Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Na pełny cykl przebiegu między naprawczego, np. samochodu ciężarowego składa się szereg czynności obsługi technicznej. Przykład cyklu naprawczego samochodu ciężarowego przy założonym przebiegu 64 000 km wynika że w okresie między naprawczym, tj. pomiędzy dwoma naprawami głównymi będą wykonane: 1 naprawa średnia po przebiegu 32 000 km, 4 przeglądy P.5 po przebiegu 16 000 km, 4 przeglądy P.4 po przebiegu 8000 km, 24 przeglądy P.3 po przebiegu 2000 km. Oprócz tego będą wykonane, przeglądy P.2 oraz taka ilość przeglądów podzielnych P.I, jaka wynika z podzielenia 64000 km (normy przebiegu między naprawczego) przez dzienną normę przebiegu (z uwzględnieniem czasu zużytego na wszystkie przeglądy i naprawy wyższego rzędu). Read the rest of this entry »

Comments Off on Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posts Tagged ‘tor bezstykowy’

Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off on Konstrukcje poszerzenia sa podobne jak i w przypadku konstruowania po stronie wewnetrznej

Next Entries »