Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Praktycznie odleglosci widocznosci mozna liczyc nie od odpowiednich punktów kolizji, lecz od przeciecia sie krawedzi drogi poprzecznej z kierunkiem ruchu pojazdu

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Praktycznie odległości widoczności można liczyć nie od odpowiednich punktów kolizji, lecz od przecięcia się krawędzi drogi poprzecznej z kierunkiem ruchu pojazdu. Widoczność na skrzyżowaniach dróg z kolejami powinna być zapewniona zawsze, niezależnie od tego, czy jest to przejazd strzeżony, czy też me. Zasadniczym warunkiem jest taka konstrukcja przejazdu kolejowego w poziomie szyn, aby droga skrzyżowania się z torami kolei była jak najkrótsza. Dojazdy obustronne do przejazdu kolejowego powinny być urządzone w sposób pozwalający na obserwację toru kolejowego po obu stronach przejazdu na dostatecznie długim odcinku. Na pewnym odcinku po obu stronach torów kolei przejazd powinien być urządzony w poziomie lub też w małym spadku podłużnym (do 0,03). Oprócz tego, należy starać się projektować tego rodzaju przejazdy tak, aby droga z koleją przecinała się pod kątem 90°. W przypadkach wyjątkowych do bardziej podrzędnych linii kolejowych i dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym można stosować kąt skrzyżowania do 45°, a nawet do 30°. Niezależnie od tego, przejazdy przez linie kolejowe powinny być znakowane. Drogi ważniejsze powinny przecinać linie kolejowe o większej intensywności ruchu w różnych poziomach. Warunki widoczności dla przejazdów przez osiedla powinny być również zachowane ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Ponieważ szybkości dopuszczalne poruszania się na terenie osiedli i miast są ograniczone, odległości widoczności są w tym przypadku mniejsze, co ułatwia projektowanie skrzyżowań. Natomiast ze względu na znacznie większą intensywność ruchu samochodowego w miastach niż na drogach pozamiejskich konieczna jest regulacja tego ruchu, zwłaszcza na placach, gdzie krzyżuje się więcej niż cztery kierunki ulic. [hasła pokrewne: wypowiedzenie umowy oc proama, renault wektor, otomoto puławy ]

Comments are closed.