Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Przy niewielkich robotach i w wyjatkowych przypadkach moga byc stosowane przenosne zbiorniki metalowe róznych wielkosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przy niewielkich robotach i w wyjątkowych przypadkach mogą być stosowane przenośne zbiorniki metalowe różnych wielkości. Zasadniczo jednak na robotach drogowych są stosowane zbiorniki podziemne murowane lub betonowane z pokryciem dachowym. W celu umożliwienia podgrzania bitumu w miarę jego zapotrzebowania bez konieczności podgrzewania całkowitej ilości znajdującej się w dane] komorze zbiornika, każda komora powinna mieć komorę podgrzewczą łączącą się z komorą zbiornika za pośrednictwem kanału przepływowego zaopatrzonego w zasuwy. Do przeładunku bitumu z, cystern do komór zbiornika mogą służyć kanały dopływowe doprowadzone do samego toru bądź też prowizoryczne rynny spustowe układane w czasie spuszczania bitumu na kozłach odpowiedniej wysokości. c. Przeróbka materiałów W obrębie Placów materiałowych występują niejednokrotnie czynności mające charakter: 1) przystosowania materiałów do potrzeb, 2) przygotowania mas nawierzchniowych, 3) prefabrykacji. Do pierwszej grupy czynności można zaliczyć: a) sortowanie materiałów, jak np. podział kruszywa na frakcje, b) oczyszczanie kruszywa przez płukanie lub odpylanie na gorąco, c) rozdrabianie materiałów kamiennych, np. kruszenie nadziarna pospółki lub tłucznia . W drugiej grupie czynności można wyróżnić: a) zestawianie gotowych mieszanek materiałów składowych mas drogowych, b) produkowanie mas bitumicznych, c) produkowanie mas betonu cementowego. Prefabrykacja polega na produkcji a) płyt kamienno-betonowych b) krawężników, c) elementów żelbetowych przepustów i małych mostów, d) wszelkiego rodzaju betonowych elementów drogowych. Wszystkie wyżej wymienione czynności mają charakter produkcji związanej z technologią budowy, a nie transportu lub składowania, niemniej jednak przy projektowaniu placu magazynowo-przeróbczego należy dokładnie zdawać sobie sprawę z tego, które spośród wymienionych czynności i w jakim rozmiarze będ wykonywane. Tylko w oparciu o powyższą analizę można racjonalnie zaprojektować plac pod względem wielkości i rozmieszczenia poszczególnych rodzajów materiałów, urządzeń przeróbczych oraz dróg transportu wewnętrznego. [hasła pokrewne: auto idea otomoto, rooader, wypowiedzenie umowy oc proama ]

Comments are closed.