Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Przyklad konstrukcji szerokosci jezdni w luku specjalnych obliczen wymaga konstrukcja poszerzenia w luku dla transportów dlugich

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Przykład konstrukcji szerokości jezdni w łuku specjalnych obliczeń wymaga konstrukcja poszerzenia w łuku dla transportów długich, np. przewozu długiego drewna. Ze względu na małe szybkości takich transportów, poszerzenie może być ustalone na podstawie wymiarów z rysunku. W podobny sposób ustala się szerokości dróg podjazdowych do ramp, wjazdów do garaży, warsztatów itp. oraz place skrętów samochodów w razie braku miejsca. We wszystkich wyliczonych przypadkach szybkości ruchu samochodów są minimalne. Poszerza się jezdnię na łuku po stronie wewnętrznej łuku. W tym jednak przypadku należy zachować nienaruszoną szerokość pobocza, przesuwając go tylko do wewnątrz łuku. Dla łuków z krzywymi przejściowymi przejście od jezdni o szerokości normalnej do poszerzonej wykonuje się na długości krzywej przejściowej. Dla łuków bez krzywych przejściowych poszerzenie gubi się na prostej długości minimum 30 m od początku lub końca łuku. Przy pr zejściu do poszerzenia na prostej długości minimum 30 m na początku łuku (PŁ) otrzymujemy załamanie krawędzi nawierzchni i pobocza wewnętrznego. Załamanie to można usunąć przez zaokrąglenie lokalne małym promieniem lub też za pomocą konstrukcji stosowanej w celu znalezienia punktu styczności prostej krawędzi na przejściu od poszerzenia do krawędzi łuku poszerzonego. Poszerzenie nawierzchni w niektórych przypadkach stosuje się również po stronie zewnętrznej łuku. [przypisy: renault wektor bielsko, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka, renault wektor bielsko biała ]

Comments are closed.