Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Siły działające na ciągnik

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Podczas ruchu ciągnika po drodze o poprzecznym pochyleniu w płaszczyźnie poprzecznej ciągnika działają następujące siły: — ciężar poszczególnych części, który zastępuje wypadkowa G działająca w środku ciężkości ciągnika, styczne siły bezwładności ruchomych części silnika i skrzyni przekładniowej wywołujące moment Mbs (działający w płaszczyźnie poprzecznej w razie podłużnego wbudowania silnika) ; jeżeli warunki pracy ciągnika są nie ustalone, największy moment Mbs określić można z zależności: Mbs (13 — l) Mmax, gdzie: —współczynnik przeciążalności sprzęgła oraz Mmax — największy moment obrotowy silnika; — siły odśrodkowe występujące podczas ruchu ciagnika na zakręcie, które reprezentuje wypadkowa (składowa) działająca w środku ciężkości ciągnika i prostopadła do podłużne) płaszczyzny symetrii ciągnika. Równowaga poprzeczna ciągnika stojącego nieruchomo na drodze o poprzecznym pochyleniu jest zachowana, jeżeli reakcja YI jest dodatnia. [hasła pokrewne: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.