Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Skladowiska specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Składowiska specjalne. Oddzielne zagadnienie pod względem przeładunku i składowania stanowią materiały bitumiczne, gdyż szybko się zestalają, co powoduje konieczność ich podgrzewania do stosunkowo wysokich temperatur w celu umożliwienia przeładunku i użycia do mas bitumicznych lub do nawierzchni. Również łatwopalność tych materiałów w temperaturach nieco wyższych od temperatur roboczych utrudnia gospodarkę bitumami. Konsystencja bitumu nie tylko jest zależna od jego gatunku, ale również i to w znacznym stopniu od temperatury, przy czym smoły w temperaturze powyżej 80 – 100°C, a asfalty powyżej 140 – 180 st. C mają konsystencję zupełnie ciekłą. Ta różnorodność konsystencji powoduje konieczność posiadania do transportu bitumów specjalnych środków transportowych, opakowania oraz urządzeń. Bitumy są dostarczane na bazy bez opakowania, tj. w cysternach kolejowych lub samochodowych. Do składowania bitumów na bazach produkcji mas bitumiczny ch o charakterze stałym lub prowizorycznym bądź też na bazach materiałowych dla utrwalania i konserwacji nawierzchni drogowych służą specjalnej konstrukcji zbiorniki. Konstrukcja oraz wyposażenie zbiorników jest ściśle zależna od technologii procesów produkcyjnych na bazach oraz gatunku bitumu. [podobne: renault wektor bielsko, mechanizm krzywkowy, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.