Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Stale bazy maja trwale zabudowania na pomieszczenia dla poszczególnych dzialów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019


Stałe bazy mają trwałe zabudowania na pomieszczenia dla poszczególnych działów. Rodzaj budynków zależy od wielkości i charakteru bazy, warunków pracy sprzętu oraz możliwości terenowych i inwestycyjnych. Urządzenia techniczne stałej bazy nie są ograniczone warunkiem łatwości przenoszenia, lecz przede wszystkim zależą od przyjętego procesu technologicznego obsługi technicznej i naprawy sprzętu. Do stałych zadań baz taboru transportowego i sprzętu drogowego należy: 1) centralizacja potencjału maszynowego, 2) racjonalne wyposażenie budów w środki transportowe oraz w maszyny budowlane zgodnie z planem mechanizacji robót, 3) dążenie do wprowadzenia kompleksowej mechanizacji robót, 4) usprawnienie organizacji napraw, 5) centralne zaopatrzenie taboru transportowego i maszyn w części zamienne, materiały pędne i inne środki techniczne, 6) pilnowanie racjonalnego i pełnego wykorzystania taboru transportowego i maszyn, w razie potrzeby dokonywanie odpowie dnich przerzutów, 7) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji operatorów i kierowców, a w okresie martwym zatrudnianie ich do prac naprawczych w stałych warsztatach bazy. [patrz też: auto idea otomoto, wypowiedzenie umowy oc proama, tor bezstykowy ]

Comments are closed.