Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Szyba grzejna

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W obwód szyby grzejnej trzeba włączyć bezpiecznik 40 A. Szybe grzejna należy włączać tylko podczas ruchu pojazdu. Podczas postoju szybę grzejną należy wyłączyć ze względu na niepotrzebne wyładowanie akumulatorów i możliwość pęknięcia Szyby wskutek przegrzania. Ogrzewacz powietrza. Zamiast szyb grzejnych, do zabezpieczenia szyby przedniej przed zamarzaniem lub zawilgacaniem stosuje się często specjalne urządzenie połączone z instalacją ogrzewania samochodu lub oddzielne ogrzewacze powietrza. W porównaniu z użyciem szyby grzejnej, system taki zapewnia istotne korzyści zapobiega obmarzaniu całej szyby przedniej bez ograniczenia pola widzenia lub zmniejszenia widoczności z siedzenia kierowcy. Ogrzewacz powietrza składa się zwykle z nagrzewnicy umieszczonej pod deską rozdzielczą i włączonej w układ chłodzenia silnika oraz z dmuchawy napędzanej silnikiem elektrycznym. Dmuchawa zasysa powietrze z otoczenia przez otwarty odwietrznik na osłonie silnika i tłoczy je do nagrzewnicy. Powietrze omywa rdzeń nagrzewnicy i dość silnie się nagrzewa, a następnie odpowiednimi przewodami doprowadzane jest na szybę przednią ogrzewając jednocześnie i wnętrze nadwozia
Prędkość obrotową silnika dmuchawy reguluje się przez włączanie i wyłączanie oporników szeregowych. Ponieważ wydajność ogrzewacza, czyli stopień nagrzewania powietrza napływającego do nadwozia zależy od temperatury cieczy krążącej w układzie chłodzenia silnika, temperaturę cieczy chłodzącej powinno się utrzymywać wyżej 80 oc. Wydajność ogrzewacza zasilanego cieczą chłodzącą silnik o stałej temperaturze ograniczać można dławiąc przepływ cieczy chlodzacej przez rdzeń nagrzewnicy przez obniżanie prędkości obrotowej wirnika dmuchawy. Na okres letni ogrzewacz można Całkowicie wyłączyć przez zamknięcie dopływu cieczy chłodzącej silnik do nagrzewnicy. Ogrzewacz powietrza może wówczas służyć jako urządzenie przewietrzajace, dostarczające świeże powietrze do wnętrza nadwozia. Często spotyka się oddzielne elektryczne ogrzewacze powietrza, które można umieszczać w dowolnym położeniu. Urządzenie takie wyróżnia sie zwykle zastosowaniem wentylatora ssącego i dmuchawy do nawiewania szyb, napędzanych silnikiem elektrycznym małej mocy oraz kilku wylotów ogrzanego powietrza. Niewykorzystywane wyloty powietrza zaślepia się przy użyciu gumowych korkow. [przypisy: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.