Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Hopper-dozatory 411Vb

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W wagonie serii Fd do uruchamiania zasuw obrotowych służą cztery dźwignie, osadzone na wałkach otwierających zasuwy. Dźwignie do uruchamiania klap kierunkowych, przeznaczonych do rozdzielania podsypki na zewnątrz, do wewnątrz, na jedną stronę toru lub na całą szerokość torowiska, oraz dźwignie rynien przedłużających są umieszczone w dolnej części nadwozia. Wagony samowyładowcze są wyposażone w hamulec powietrzny i ręczny. Do miejsca robót kursują w składach wahadłowych, złożonych najczęściej z 15 wagonów. Hopper-dozatory 411Vb są samowyładowczymi wagonami lejowymi serii Fads, przystosowanymi do przewozu, samoczynnego wyładunku, dozowania oraz wyrównywania każdego rodzaju podsypki, używanej na normalnotorowych liniach kolejowych. Hopper-dozator składa się z: podwozia spoczywającego na dwóch dwuosiowych wózkach; — stalowego pudła, wykonanego z ryflowanej blachy, usztywnionego słupkami pionowymi i ukośnymi; zsypu; układu hamulcowego (hamulce Oerlikona); — urządzeń zewnętrznych (pomosty, przejścia, stopnie, haki, urządzenia sprzęgowo-cięgłowe itp.); urządzeń wyładowczo-dozujących,
Pudło i zsyp są przyspawane do podwozia, którego ostoja składa się z belki grzbietowej i ostojnic, połączonych na końcu czołownicami i belkami skrętowymi — w osiach czopów skrętnych. Pośrodku długości wagonu ostojnice z belką grzbietową są połączone belką o przekroju skrzynkowym, która dzieli luki wyładowcze na dwie części. Scianki czołowe pudła w dolnej części łączą się ze ściankami zsypu, które są ze sobą połączone rurą łączącą i belkami, wygiętymi w kształcie garbu. Rura łącząca jest zakończona rolkami prowadzącymi dozator, zespawany z dwóch ram poprzecznych i podłużnych belek blaszanych o kształcie dopasowanym do podłużnych belek zsypu. Dozowanie podsypki odbywa się w wyniku opuszczenia dozatora i otwarcia klap zsypu, przez które wysypuje się podsypka w żądanym miejscu toru. [przypisy: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.