Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

W zakres konserwacji wchodza, nastepujace czynnosci

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W zakres konserwacji wchodzą, następujące czynności. a) utrzymywanie taboru i maszyn w czystości, b) sprawdzanie sprawności najważniejszych mechanizmów, c) smarowanie, d) kontrolowanie ciśnienia w oponach, e) sprawdzanie stanu wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Czynności te przeważnie wykonuje kierowca lub operator z pomocnikiem. Przegląd okresowy jest to kontrola stanu określonych części maszyny w celu sprawdzenia, czy znajdują się one w stanie nieprzekroczonego dopuszczalnego zużycia i stwierdzenia potrzeby bezzwłocznego usunięcia zauważonych usterek. Czynności te wykonuje kierowca lub operator, bądź też pracownicy ruchomej stacji obsługi albo polowego warsztatu naprawczego. Naprawa bieżąca obejmuje konieczną naprawę lub wymianę nielicznych drugorzędnych, zużywających się szybko części maszyny w celu umożliwienia ciągłości i pewności jej użytkowania. Naprawa bieżąca powoduje krótkotrwałe wyłączenie maszyny z eksploatacji i jest dokony wana przez pogotowia techniczne lub polowe warsztaty naprawcze. [hasła pokrewne: mojsiuk otomoto, renault wektor bielsko, auto idea otomoto ]

Comments are closed.