Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Warunki pracy pojazdów mechanicznych i maszyn w budownictwie drogowym sa specjalnie ciezkie z powodu pracy bez wzgledu na warunki atmosferyczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Warunki pracy pojazdów mechanicznych i maszyn w budownictwie drogowym są specjalnie ciężkie z powodu pracy bez względu na warunki atmosferyczne, przeważnie w kurzu i po złych drogach komunikacyjnych, co w konsekwencji powoduje niejednokrotne przekraczanie granic obciążeń poszczególnych elementów lub zespołów i przedwczesne zużycie maszyn. Przez należytą eksploatację maszyn i ścisłe przestrzeganie zasad remontów planowo-zapobiegawczych żywot maszyn można znacznie przedłużyć, zmniejszając W ten sposób koszty ich eksploatacji, napraw i zakupów. Na kierowców lub operatorów maszyn należy dobierać pracowników o pełnych kwalifikacjach technicznych, mających dostateczne doświadczenie w obsłudze maszyn oraz w pracy warsztatowej, a niezależnie od tego znajomość technologii wykonywanych robót. Podstawową zasadą przeprowadzania napraw planowo-zapobiegawczych jest sprawdzanie oraz doprowadzanie środka transportu do stanu używalności i sprawności ust alonego warunkami technicznymi, przez naprawę lub naprawę i wymianę części składowych maszyny. Wszelkie te czynności wchodzące w zakres gospodarki remontowej są nazywane obsługą techniczną. Ze względu na zakres robót lub ich koszty wykonania obsługę techniczną można podzielić na następujące rodzaje: 1) roboty konserwacyjne, 2) przeglądy okresowe, 3) naprawy bieżące, 4) naprawy średnie, 5) naprawy główne (kapitalne). Gdy gospodarka eksploatacyjno-remontowa nie jest postawiona na należytym poziomie, wówczas zdarza się konieczność wykonywania napraw przeciwawaryjnych lub co gorsza awaryjnych. Robotami konserwacyjnym i nazywamy takie czynności, które mają na celu zapewnienie normalnych warunków użytkowania maszyny oraz jej ochronę przed nadmiernym zużyciem. Zadaniem tych czynności nie jest przywrócenie maszynie jej przydatności pierwotnej utraconej częściowo wskutek zużycia maszyny. [więcej w: mechanizm krzywkowy szczecin, tor bezstykowy, mechanizm krzywkowy ]

Comments are closed.