Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

WARUNKI WIDOCZNOSCI POZIOMEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

WARUNKI WIDOCZNOŚCI POZIOMEJ . Zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu szybkich pojazdów wymaga od trasy drogowej dobrej widoczności poziomej. Jest to ważne zwłaszcza dla łuków poziomych, skrzyżowań drogowych, skrzyżowań dróg z kolejami oraz dla przejazdów przez miasta i osiedla. Widoczność powinna być ustalana w celu zapewnienia kierowcy pojazdu samochodowego możliwości zauważenia przeszkody na odległość pozwalającą na zahamowanie pojazdu. Przy tym za przeszkodę należy uważać uszkodzenie nawierzchni drogi (tj. wysokość przeszkody = O). Warunki widoczności poziomej dla łuku. Przyjmuje się wysokość oka kierowcy na wysokości 1,20 -1,30m ponad powierzchnią drogi, a ścięcie skarpy wewnętrznej zasłaniającej widoczność należy wykonać na wysokość 1,00 m ponad powierzchnią drogi. Dla poszczególnych położeń pojazdu na łuku kreśli się odległości widoczności po osi ruchu pojazdu. Otrzymane punkty łączy się prostymi ob wiednia tych prostych wskaże wielkość potrzebnego ścięcia. W zasadzie dla konstrukcji poszerzenia ze względu na widoczność wystarczy tylko obliczenie wielkości Z jako największego odstępu od osi poruszania się pojazdu. Ustalenie i zapewnienie widoczności na trasach dróg przeznaczonych do ruchu szybkiego jest zagadnieniem szczególnie ważnym, ponieważ od widoczności zależy bezpieczeństwo ruchu: [patrz też: mechanizm krzywkowy szczecin, vb leasing aukcje, mechanizm krzywkowy ]

Comments are closed.