Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Graniczny kąt pochylenia nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Graniczny kąt pochylenia nawierzchni (z lim), na której może stać nie przewracając się ciagnik gąsienicowy bez zawieszonych narzedzi, określa zależność: łg (a — Ck)/h. Graniczne położenie równowagi ciągnika stojącego na pochylości stanowi położenie, w którym pionowa poprzeczna płaszczyzna przeprowadzona przez środek ciężkości przechodzi przez tylne krawędzie nośnych powierzchni gąsienic. Graniczny kąt pochylenia obliczyć można z zależności łg lim (CP — a)/l, gdzie: odległość przednich krawędzi nośnych powierzchni gąsienic od płaszczyzny prostopadłej do nawierzchni drogi, przechodzącej przez geometryczną oś obrotu kół napędowych. Podlużna równowaga ciągnika gąsienicowego z narzędziami zawieszonymi w położeniu transportowym jest zachowana, jeżeli kąt pochylenia drogi nie przekracza wartości granicznej łg lim. Współrzędna środka ciężkości x charakteryzuje rozkład normalnych reakcji podloża na powierzchnie nośne gąsienic. Środek nacisków przy równomiernym obciążeniu gąsienicy powinien leżeć pośrodku nośnej powierzchni gąsienic. Warunek ten jest w przybliżeniu spełniony, jeżeli środek ciężkości ciągnika leży bliżej przedniej części ciągnika, czyli a > L. Wskutek zmiany warunków pracy ciągnika obciążenie gąsienic staje sie nierównomierne. Dąży się do równomiernego rozłożenia nacisków na całej nośnej powierzchni gąsienic w najczęściej spotykanych warunkach pracy ciągnika. Jeżeli naciski jednostkowe zmieniają się liniowo wzdłuż powierzchni nośnej gąsienic, wykres tych nacisków przyjmuje postać trapezu W takim przypadku naciski jednostkowe na krawędziach nośnych gąsienic qp i określić można z zależności
gdzie: qo — średnie obciążenie na jednostkę długości nośnej powierzchni obu gąsienic. [hasła pokrewne: wypowiedzenie umowy oc proama druk, audi leasing konsumencki, audi leasing konsumencki dostawcze ]

Comments are closed.