Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Okresowość centralnego smarowania

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ze względu na dużą długość przewodów doprowadzanie smaru stałego uwarunkowane byłoby stosowaniem bardzo wysokiego ciśnienia tłoczenia — co niepomiernie zwiększyłoby ciężar całej instalacji. Zdawałoby się, że olej jest mniej korzystny niż smar stały gdy chodzi o smarowanie części, wykonujących jedynie ograniczone ruchy wahliwe i narażonych na poważne naciski dynamiczne. Jednak zakrojone na szeroką skale badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że zastosowanie centralnego układu smarowania zapewnia dwukrotne, a niekiedy nawet trzykrotne zwiększenie przebiegu międzynaprawczego zespołów podwozi samochodów. Sposób i czas doprowadzania oleju do punktu smarowania zależy głównie od systemu napędu podzespołu tłoczącego (pompy), Układ centralnego smarowania może być uruchamiany przez kierowcę (nożnie lub ręcznie), może działać półautomatycznie, dzięki zastosowaniu urządzeń wspomagających lub uruchamiających, które włącza kierowca (np. naciskając guzik), lub też może pracować całkowicie samoczynnie, dzięki automatycznemu sterowaniu pompy Oleju o napędzie mechanicznym lub cieplnym. Najbardziej rozpowszechnione są instalacje centralnego smarowania z pompami o napędzie mechanicznym, np. od walu napędowego samochodu (TECALEMIT, CLAYTON-DEWANDRE). W takim przypadku ilości smaru dostarczane do punktów smarowania są proporcjonalne do przebiegu samochodu. Z uwagi na znaczną prędkość obrotową wału napędowego i niewielkie dawki oleju potrzebne do smarowania, konieczne jest stosowanie przekładni zwalniających o bardzo dużych przełożeniach (z reguły rzędu kilku tysięcy), co wydatnie zwiększa koszt instalacji. Z tego względu wspomniane instalacje spotyka się głównie w dużych samochodach ciężarowych i autobusach. Półautomatyczne instalacje smarowania mają pampy napędzane przez siłowniki lub urządzenia uruchamiające włączane przez kierowcę, lub dzięki sprzężeniu z innym okresowo używanym organem sterującym (np. podczas naciskania na pedał hamulca, wskutek zmian podciśnienia w rurze ssącej pracującego silnika lub w czasie otwierania drzwi). Doprowadzanie dawek oleju jest mniej regularne niż w instalacji całkowicie samoczynnej, ale jak wynika z doświadczeń eksploatacyjnych nie pogarsza to w poważniejszym stopniu warunków smarowania. Jeszcze bardziej nieregularnie pracuja automatyczne układy centralnego smarowania uruchamiane wskutek zmian temperatur spalin w rurze wydechowej. [podobne: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.