Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Zębatkowy podnośnik mechaniczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na wałku osadzone jest kółko zębate zazębione z zębatką naciętą na pionowej kolumnie podnośnika. Kolumna podnośnika prowadzona jest w korpusie i podczas obracania korbką w jedną stronę wysuwa się w górę, a w trakcie obracania w drugą stronę opada w dół. Przed przypadkowym osunięciem się w dół, np. wskutek obciążenia wynikającego z ciężaru samochodu, kolumnę zabezpiecza zwykle grzechotka — zapadka ryglujaca wałek bezpośrednio po przekręceniu go o pewien kąt. Zapadkowy podnośnik mechaniczny zaopatrzony jest w specjalny rygiel nastawny, pozwalający na zmienianie kierunku ruchu stopki (z podnoszenia na opuszczanie lub odwrotnie), podczas gdy dźwignia porusza sie stale w jednakowy sposób. Podnośniki tego typu stanowią np. wyposażenie samochodów FSO Warszawa. Przegubowy podnośnik mechaniczny składa sie z podstawy, układu ramion przegubowych, poziomej śruby podnoszącej zaopatrzonej w rzymskie nakrętki oraz korony podnośnika. Podczas obracania śruby poziomej przeguby ramion rozchodzą się lub zbliżają do siebie, wskutek czego korona podnośnika opada w dół lub podnosi się w górę. Śrubowy podnośnik mechaniczny.
Podnośnik hydrauliczny składa sie z korpusu ze zbiornikiem płynu (z reguły oleju) i pompy tłokowej oraz tłoka nurnikowego, stanowiącego kolumnę podnośnika. Podnośnik taki działa według zasady prostej prasy hydraulicznej. Każdy samochód wyposaża się w odpowiednie urządzenia lub przybory umożliwiające łatwe uzupełnianie ubytków środków smarujących w punktach wymagających okresowego smarowania. Smarownica. Większość złożeń części zespołów podwozia smaruje się smarem stałym przy użyciu smarownic, które przez odpowiednie smarowniczki wtłaczają pod wysokim ciśnieniem smar pomiędzy powierzchnie pracujące. W stacjach obsługi stosuje się przeważnie duże smarownice pneumatyczne, lecz podręczne wyposażenie samochodu stanowi z reguły smarownica ręczna i to o stosunkowo prostej konstrukcji. [patrz też: renault wektor, vb leasing aukcje, renault wektor bielsko ]

Comments are closed.