Auto szyby
Naprawa, serwis oraz obsluga serwisowa auto szyb.

Zewnetrzne krawedzi jezdni na odsrodkowej osiaga maksimum

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zewnętrzne krawędzi jezdni na odśrodkowej osiąga maksimum. Dodatkowe pochylenie jednocześnie następuje pewne pogorszenie się warunków poruszania samochodu rampie po rampie ze względu na powstawanie dodatkowego pochylenia podłużnego po stronie zewnętrznej jezdni wskutek podniesienia jej krawędzi. Nie można stosować zbyt gwałtownego podnoszenia się zewnętrznej krawędzi jezdni, aby nie nastąpiło uderzenie przy przejeździe samochodu przez rampę. Przy tym konstrukcja rampy przewiduje obracanie się zewnętrznej połowy jezdni naokoło osi drogi do położenia przechyłki jednostronnej. Wielkość pochylenia dodatkowego obliczamy wzorem gdzie: b – szerokość nawierzchni, io – pochylenie poprzeczne przechyłki, L, – długość rampy. Potrzebną długość rampy otrzymamy ze wzoru: L = Ib io Praktycznie długość rampy wynosi 10 – 30 m. Konstrukcja rampy drogowej może być dokonana według jednego z następujących schematów. Schemat 1. Przejście z pochylenia dwus tronnego na prostej do pochylenia jednostronnego na łuku dokonuje się przez obrót zewnętrznej strony jezdni wokół jej poziomej. Pochylenie jednostronne jest równe normalnemu pochyleniu na prostej. [podobne: wypowiedzenie umowy oc proama, auto idea otomoto, rooader ]

Comments are closed.